Mācību materiāli

Mācību materiāli izstrādāti publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros.

Visas autora mantiskās tiesības pieder valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas”.

Izmantojot mācību materiālus, obligāti sniedzama:

-        norāde uz valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” kā mantisko tiesību īpašnieku,

-        atsauce uz projektu „Trešais tēva dēls”.

Mācību materiālus aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, kā arī, izmantojot tos, gūt jebkādus ienākumus.

Apmācība darbam ar programmatūru JAWS (1.3 MB)
Efektīvas pasniegšanas metodes. Dalībnieka rokasgrāmata. (651.3 KB)
Efektīvas pasniegšanas metodes (1.8 MB)
Elektroniskais paraksts bibliotekāriem (3.4 MB)
Inovatīvā darbība bibliotēkās (3.4 MB)
Lasītāju motivēšana (1.0 MB)
Mūzizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā (4.0 MB)
Video lupas un telelupas izmantošana (1.3 MB)
Datorzinību prasmes (8.4 MB)
IT un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana (22.2 MB)
Bibliotēkas interešu pārstāvniecība (8.4 MB)