Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli izstrādāti publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros.

Visas autora mantiskās tiesības pieder valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas”.

Izmantojot metodiskos materiālus, obligāti sniedzama:

-        norāde uz valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” kā mantisko tiesību īpašnieku,

-        atsauce uz projektu „Trešais tēva dēls”.

Metodiskos materiālus aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, kā arī, izmantojot tos, gūt jebkādus ienākumus.

Datora un interneta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (2.3 MB)
Datorprasmju un informācijpratības apguve sākumskolas vecuma bērniem (3.0 MB)
Metodiskais materiāls darbam ar bērnu namu audzēkņiem (802.6 KB)
Metodiskais materiāls darbam ar cilvēkiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti (796.8 KB)
Metodiskais materiāls darbam ar dienas centru apmeklētājiem (795.3 KB)