Pētījumi

Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme, 2013 (13.0 MB)
Latvijas publisko bibliotēku ekonomiska vertiba un ietekme (2.5 MB)
Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme, 2011 (10.3 MB)
Publisko bibliotēku publicitātes analīze 2009-2010 (800.5 KB)
Economic value and impact of public libraries in Latvia (2.2 MB)
Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem, 2009 (2.9 MB)
BMGF Globālo bibliotēku dalībvalstu raksti Emerald žurnālā (570.2 KB)