Sabiedrības līdzdalība

Centram ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Bibliotekāru biedrību.
Centra uzmanības lokā ir bibliotēku izaugsme, bibliotekāru zināšanu stiprināšana un bibliotēku interešu pārstāvniecības sekmēšana, tādēļ mums ir ļoti būtiski apzināt un izprast Latvijas bibliotēkās pastāvošās problēmas un izaicinājumus, lai īstenotu atbalstu bibliotēku sekmīgai attīstībai.