Struktūra

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” struktūra (24 štata vietas)