Vadība

Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors

Armands Magone šajā amatā strādā kopš 2005. gada novembra. Pirms tam strādājis Ventspils pilsētas domē par izpilddirektora vietnieku informācijas tehnoloģiju jautājumos. Armands Magone ieguvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē. Bez dzimtās latviešu valodas, viņš pārvalda arī angļu un krievu valodu.

Ar Armandu Magoni var sazināties, zvanot pa tālruni 67843084 vai rakstot elektroniski uz adresi armands.magone@kis.gov.lv

Sandra Ozoliņa, Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece

Sandra Ozoliņa šajā amatā strādā kopš iestādes izveidošanas 2004. gadā. Pirms tam strādājusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par direktora vietnieci. Sandrai Ozoliņai ir Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds bibliotēkzinātnē. Bez dzimtās latviešu valodas, viņa pārvalda arī angļu un krievu valodu.

Ar Sandru Ozoliņu var sazināties, zvanot pa tālruni 67843084 vai rakstot elektroniski uz adresi sandra.ozolina@kis.gov.lv