Iepirkumi

Centra pārstāvji piedalās LU SZF seminārā “Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības”

2014.gada 23.aprīlī, Kultūras informācijas sistēmu centra speciālistes Una Balode un Kristīne Pabērza piedalījās seminārā “Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības”, kuru organizēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvo centru. K.Pabērza semināra pirmajā daļā “Digitālās kolekcijas: situācijas novērtējums un attīstības iespējas” stāstīja par Latvijas atmiņas institūciju digitalizētā krājuma pieejamību Eiropas digitālajā bibliotēkā “Europeana”. Savukārt, U.Balode vadīja semināra dalībnieku – bibliotēku, arhīvu un muzeju pārstāvju – diskusiju par digitalizācijas un autortiesību problēmjautājumiem un risinājumiem. Lasīt vairāk »

Centrā viesojas LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2.kursa studenti

Šodien, 2014.gada 2.aprīlī, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studenti lektores Baibas Mūzes vadībā viesojās Kultūras informācijas sistēmu centrā (KISC), kur  piedalījās projektu vadītāju Jāņa Ziediņa, Kristīnes Pabērzas, Unas Balodes un Indras Auzānes prezentācijās par centra realizētajiem projektiem kultūras nozarei.

Lasīt vairāk »

Atklās izstādi par ievērojamām Rīgas Tehniskās universitātes personībām

Trešdien, 9. oktobrī Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone un projekta „Pārrobežu E-arhīvs” pārstāvji piedalīsies Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) izstādes „Rīgas Politehnikums. Lieta Nr. RP 1863–1896” atklāšanā un seminārā, kas tiek rīkots Eiropas Sadarbības dienas ietvaros, atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes 151. dzimšanas dienu, 150 gadus, kopš sākās studijas Rīgas Politehnikumā, augstākās ķīmijas un lauksaimniecības izglītības 150. gadadienu Latvijā, Paula Valdena 150. jubileju un Vilhelma Ostvalda 160. dzimšanas dienu.

Lasīt vairāk »

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sēde un uzraudzības padomes sēde Igaunijas Nacionālajā arhīvā

18. un 19. septembrī Igaunijas Nacionālajā arhīvā, Tartu, notika projekta “Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sanāksme un uzraudzības padomes sēde. Tikšanās laikā tika analizēts līdzšinējais veikums, pārrunāta partneru sadarbība un katras puses atbildība nākamajiem darbiem, kā arī panākta vienošanās par turpmāko uzdevumu izpildes grafiku. Darba sanāksmes ietvaros projekta vadības grupas dalībnieki apskatīja arhīva krātuves un guva ieskatu dokumentu apstrādes un digitalizācijas procesā Igaunijas Nacionālajā arhīvā.

Lasīt vairāk »

Iznācis projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidums Nr.4

Jaunākajā ziņu izlaidumā atskatāmies uz paveikto arhīvu materiālu izpētes un digitalizācijas jomā. Plašāks apraksts un fotogalerija par Igaunijas – Latvijas – Krievijas (EstLatRus) pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013. gadam ietvaros gada pasākumā “Izbaudi Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un Krievijā!”

Lasīt vairāk »