Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros

Trešdien, 12. septembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (programmas mājaslapa http://www.estlatrus.eu ) projekta „Pārrobežu e-arhīvs” pārstāve Kristīne Pabērza no valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzstājās ar projekta prezentāciju Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Latvijas Universitātes starptautisko attiecību maģistratūras studentiem. Prezentācijas uzdevums bija sniegt ieskatu projekta būtībā un informēt par sagaidāmajiem rezultātiem, uzskatāmi parādot, kādus uzlabojumus, īstenojot projektu, gūs iedzīvotāji.

Turpināt Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros lasīšanu

Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu

Šonedēļ stājies spēkā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas darbojas kā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotā vadošā iestāde, un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgtais granta līgums par programmas projekta  „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) īstenošanu sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada aprīlim ar 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējumu.

Turpināt Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu lasīšanu

Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki vienojas par VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu

Seminārā, kas notika 2011.gada 7.jūlijā un tika organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros, vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) pārstāvji iepazinās ar a/s “RIX Technologies” sagatavoto pārskatu par Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveidi.
Turpināt Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki vienojas par VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu lasīšanu

Sagatavoti priekšnoteikumi plaša mēroga dokumentu digitalizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros izstrādātas „Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” un iepirkta specializēta digitalizācijas tehnika.

„Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” (turpmāk – Vadlīnijas) izstrādātas ar mērķi sniegt situācijas raksturojumu dokumentu digitalizācijas jomā valsts arhīvos un sagatavot vispārīgus ieteikumus digitalizācijas procesa plānošanā, organizēšanā un izpildē Nacionālā dokumentārā mantojuma pieejamībai un saglabāšanai. Vadlīnijas izstrādāja ekspertu darba grupa, kuras sastāvā strādāja gan arhīvu nozares, gan IT speciālisti.

Turpināt Sagatavoti priekšnoteikumi plaša mēroga dokumentu digitalizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā lasīšanu

Uzsākta Latvijas digitālās kultūras kartes projekta īstenošanas 3.kārta

Mērķtiecīgi turpinot Latvijas digitālās kultūras kartes pilnveidošanu, projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros, v/a „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) izsludinātajā slēgtajā konkursā „Latvijas digitālās kultūras kartes 3.kārtas izstrāde un ieviešana” par uzvarētājiem atzīta AS „RIX Technologies”, kas pēc savstarpēja līguma noslēgšanas ir uzsākusi Kultūras kartes izstrādes 3.kārtu. Šajā posmā Kultūras karte tiks pilnveidota iedzīvotāju, uzņēmēju, kultūras iestāžu un organizāciju vajadzībām. Tiks izstrādāta un ieviesta programmatūra, pievienojot Kultūras kartes portālam 9 dažāda līmeņa e-pakalpojumus, kuri tiks piedāvāti lietotājiem.

Turpināt Uzsākta Latvijas digitālās kultūras kartes projekta īstenošanas 3.kārta lasīšanu