Iepirkumi

Centrs pārstāv bibliotēkas Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) sanāksmē

No 30. jūnija līdz 4. jūlijam Ženēvā notiek Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starpvaldību komitejas par autortiesībām un bakustiesībām 28.sēde, kurā no Latvijas piedalās Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) juriste Inta Miklūna, kas ir arī starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries) Latvijas koordinatore bibliotēku un autortiesību jomā.

Lasīt vairāk »

Notiek seminārs par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas iespējām Latvijas publiskajās bibliotēkās

Šodien, 30.jūnijā, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) no plkst. 13.00 līdz 17.00, organizē semināru “Iepazīsti Latviju bibliotēkā. Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās”. Pasākums notiek projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros, un tajā ir aicināti piedalīties bibliotēku, nevalstisko organizāciju un ar integrācijas un naturalizācijas darbības jomu saistīto valsts pārvaldes iestāžu, kā arī LR diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību pārstāvji un citi interesenti.

Lasīt vairāk »

Aicina bibliotēkas pieteikties SAGE datu bāzu bezmaksas izmēģinājumam

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar EIFL, tā realizētās licencēšanas programmas un projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros piedāvā bibliotēkām SAGE RESEARCH METHODS un SAGE RESEARCH METHODS CASES bezmaksas izmēģinājumu.

Lasīt vairāk »

Mācību seminārs bibliotekāriem “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi” palīdzēs darbā ar apmeklētājiem

Aizvadītā pusgada laikā reģionu galvenajās bibliotēkās un bibliotēku reģionālajos mācību centros tika īstenoti 30 semināri par valsts pārvaldes e-pakalpojumiem. Projekta ietvaros piedalījās 1035 bibliotekāri no vairāk kā 600 publiskajām bibliotēkām visā Latvijā. Tā secināts šodienas bibliotēku apmācību projekta noslēdzošajā atskaites seminārā, kurā pulcējās visu projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Lasīt vairāk »

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina darbā Sekretāri/ru uz noteiktu laiku

Darba pienākumi:
•    atbildēt uz ienākošajiem zvaniem
•    organizēt un nodrošināt lietvedības darbu atbilstoši LR tiesību aktiem
•    nodrošināt nepieciešamās informācijas apmaiņu starp iestādes vadību un darbiniekiem
•    izskatīt ienākošo korespondenci un e-pastus
•    reģistrēt ienākošo un izejošo korespondenci
•    organizēt lietišķu tikšanos norisi, pieņemt apmeklētājus, viesus
•    pasta sūtījumu noformēšana un nogādāšana pastā
•    biroja tehnikas uzraudzīšana
•    dažādu atskaišu un dokumentu sagatavošana

Lasīt vairāk »