Iepirkumi

Iepirkums: Izmaiņu izstrāde bibliotēku informācijas sistēmas ALISE funkcionālā moduļa WebPAC izmantošanai mobilajās ierīcēs un sistēmas instalāciju migrāciju uz jaunu operētājsistēmu

Iepirkuma procedūra „Izmaiņu izstrāde bibliotēku informācijas sistēmas ALISE funkcionālā moduļa WebPAC izmantošanai mobilajās ierīcēs un sistēmas instalāciju migrāciju uz jaunu operētājsistēmu”
ID Nr. KISC 2014/12/3-1-T1

Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā (iepirkuma procedūra atbilst PIL 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem)

Iepirkums: Lietotnes, starpprogrammatūras un satura administrēšanas sistēmas pielāgošana Latvijas prezidentūras ES Padomē vajadzībām

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsludina iepirkumu “Lietotnes, starpprogrammatūras un satura administrēšanas sistēmas pielāgošana Latvijas prezidentūras ES Padomē vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2014/11/2-T1. Lasīt vairāk »

Cenu aptauja projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros

Lai nodrošinātu atklātuma, brīvas konkurences un optimāla līdzekļu izmantošanas principa ievērošanu, projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros, uzaicinām ieinteresētos piegādātājus iesniegt cenu piedāvājumus šādiem pakalpojumiem:
1) bukleta un plakāta maketa izstrāde un sagatavošana drukai
2) bukletu un plakātu ražošana
3) teksta tulkošana no latviešu valodas un krievu valodu un no latviešu valodas uz angļu valodu
4) informatīva video izstrāde Lasīt vairāk »

Iepirkuma procedūra “Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” datubāzes metadatu tulkošana”

Iepirkuma procedūra “Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” datubāzes metadatu tulkošana”
Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants, B daļa

Iepirkuma procedūra „Viesnīcu izmitināšanas pakalpojumi projekta „Pārrobežu e-arhīvs” noslēguma konferencei”

Iepirkuma procedūra „Viesnīcu izmitināšanas pakalpojumi projekta „Pārrobežu e-arhīvs” noslēguma konferencei”
Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants, B daļa