Iepirkumi

Uzaicinājums piedalīties apspriedē ar piegādātājiem

Lai sagatavotu iepirkuma tehnisko specifikāciju un vienlīdzīgas atlases prasības, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu, pirms audiovizuālā satura izplatīšanas aprīkojuma piegādes iepirkuma sākšanas, uzaicina piegādātājus uz apspriedi.

Apspriede notiks KISC telpās – 2017.gada 14.decembrī plkst.12.00, Tērbatas ielā  53-2, Rīgā. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību KISC kontaktpersonai Aldim Liepam (tālr.67843087, e-pasts: aldis.liepa@kis.gov.lv), kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Lasīt vairāk »

Sarunu procedūra: Par garantijas nodrošināšana Kultūras informācijas sistēmu centra datu glabāšanas iekārtām

Slēgts konkurss: Informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsludina slēgtu konkursu “Informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde, attīstīšana un uzturēšana”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KISC 2017/1/2-T4.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst. 10.00.

Lasīt vairāk »

Iepirkums: Sistēmu atbalsta pakalpojumi

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsludina iepirkumu “Sistēmu atbalsta pakalpojumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2017/2/2-T1.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 07.februāra plkst. 10.00.
Lasīt vairāk »

Sarunu procedūra “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana” 2017. un 2018.gadā

Sarunu procedūra “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana”2017. un 2018.gadā
(iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2016/2/3-1-T3)