Muzejiem

Muzeju priekšmetu digitalizācija turpinās arī vasara periodā

Arī vasaras periodā turpinās pirms pieciem mēnešiem Kultūras informācijas sistēmu centra vadībā uzsāktā Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija. Muzejos speciālistu komanda šobrīd skenē un fotografē visdažādākā veida un izmēra priekšmetus – fotogrāfijas, foto negatīvus, dokumentus, gleznas, afišas, arheoloģiskos priekšmetus, metāla un koka darbarīkus, ieročus, dažādas mēbeles, apģērbus un pat auto tehniku.

Lasīt vairāk »

Uzsāk digitalizēto muzeju priekšmetu ievietošanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā

Kultūras informācijas sistēmu centra vadībā jau četrus mēnešus norit Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija, un šobrīd pakāpeniski tiek uzsākta pirmo digitalizēto objektu attēlu un metadatu ievietošana jeb imports Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā www.nmkk.lv. Kopš darbu uzsākšanas digitalizācija īstenota  jau 25 Latvijas akreditētajos muzejos, kopumā digitalizējot 17 413 priekšmetus, kas veido gandrīz ceturto daļu no projektā plānotā divos gados digitalizējamo muzeju priekšmetu un arhīvu dokumentu kopējā apjoma – 70 000 objektu.

Lasīt vairāk »

Centra pārstāves piedalās pirmajā Digitālā kultūras mantojuma dienā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves, projekta koordinatore Annija Vucāne un projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga, šī gada 22. maijā piedalījās pirmajā Digitālā kultūras mantojuma dienā, ko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Kultūras informācijas sistēmas centru (KISC) un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB). Visas dienas laikā interesenti varēja iepazīties ar digitalizētā un digitāli radītā kultūras mantojuma – laikrakstu, žurnālu, grāmatu, attēlu, karšu, nošu izdevumu, kino, audio un video ierakstu, arhīva dokumentu, kā arī kultūras pieminekļu arhīva lietu – krājumiem un kolekcijām. KISC pārstāves pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar KISC īstenotajiem projektiem – latviešu filmu portālu filmas.lv, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu nmkk.lv, Pārrobežu e-arhīvu, Digitalizēto audio un video portālu Diva.lv.

 

 

Noslēdzas muzeju darbinieku apmācību cikls

Šonedēļ noslēdzies  apmācību cikls, ko rīkoja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) Latvijas muzeju darbiniekiem šī gada martā un aprīlī KISC Mācību klasē darbam ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (NMKK) par datu ievadīšanu NMKK sistēmā. Kopumā divu mēnešu garumā mācībās piedalījās 70 darbinieki no muzejiem visā Latvijā. Mācību dalībnieki tika sadalīti vairākās interešu grupās un apguva gan datu ievadi un apstrādi, gan muzeja sistēmas administrēšanas pamatus.

Lasīt vairāk »

Norit muzeju priekšmetu digitalizācija Bauskas muzejā

Šonedēļ ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros notika Kultūras informācijas sistēmu centra vadītā muzeju priekšmetu digitalizācija Bauskas muzejā (digitalizēti 1200 priekšmeti). Visi nofotografētie un ieskenētie attēli tiks apstrādāti un iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.