Muzejiem - Page 2

Notiks apmācības Latvijas muzeju darbiniekiem

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) šī gada 12. un 13. martā Latvijas muzeju darbiniekiem KISC Mācību klasē rīko apmācības darbam ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (NMKK) par datu ievadīšanu NMKK sistēmā, kā arī muzeju administratoru apmācību.

Lasīt vairāk »

Norit muzeju priekšmetu digitalizācija Jaunmoku pilī, Durbes pilī un Tukuma muzejā

Šonedēļ ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros notika Kultūras informācijas sistēmu centra vadītā muzeju priekšmetu digitalizācija Jaunmoku pilī, kur tika digitalizēti 425 priekšmeti, kā arī Tukuma muzeja filiālē – Durbes pilī (digitalizēti 1200 priekšmeti no Tukuma muzeja krājuma un Durbes pils ekspozīcijas). Visi nofotografētie un ieskenētie attēli tiks apstrādāti un iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

 

Notiks saruna par Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošanu

Šodien Kultūras informācijas sistēmu pārstāvji Annija Vucāne un Jānis Ziediņš tiekas ar domnīcas Creative Museum vadītāju Inetu Zelču Sīmansoni, lai runātu par aktualitātēm Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga www.nmkk.lv pilnveidošanā.

Lasīt vairāk »

Foto: Norit muzeju priekšmetu digitalizācija Latvijas Lauksaimniecības muzejā

Šonedēļ ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros notika muzeju priekšmetu digitalizācija Latvijas Lauksaimniecības muzejā, Talsos. Visi nofotografētie un ieskenētie attēli tiks apstrādāti un iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

Uzsākta vērienīga muzeju priekšmetu digitalizācija

2019. gada sākumā Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” uzsācis arhīvu un muzeju priekšmetu plānoto digitalizāciju, kuras ietvaros tiks digitalizēti 2000 Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāti pergamenti – svarīgi Latvijas vēstures dokumenti, un 68 000 Latvijas akreditēto muzeju krājumā esoši priekšmeti. Tajā skaitā 30 īpaši atlasītiem priekšmetiem tiks veikta arī 3D digitalizācija. Visi attēli tiek iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) un būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

Lasīt vairāk »