Turpinās datortehnikas piegādes mākslas un mūzikas vidusskolām

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvaros aprīļa mēnesī turpinās multimediju komplektu un skolotāju portatīvo datoru piegādes mākslas un mūzikas vidusskolām. Šobrīd datortehnika piegādāta Daugavpils mūzikas vidusskolai, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai, Jelgavas mūzikas vidusskolai, Liepājas Mākslas vidusskolai, Rīgas Doma kora skolai un Ventspils Mūzikas vidusskolai.

Turpināt Turpinās datortehnikas piegādes mākslas un mūzikas vidusskolām lasīšanu

Piedāvājam EBSCO datu bāzes e-grāmatu bezmaksas izmēģinājumu

Visiem EBSCO datu bāzes abonentiem, kas šos resursus abonējuši Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, no 16.04.2012. līdz 15.05.2012. izmēģinājuma versijā tiek piedāvāta  eBooks Academic Subscription Collection, kura satur 51 000 daudznozaru grāmatu sākot no uzņēmējdarbības un zinātnes līdz sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Kolekcijas grāmatu saraksts atrodams šeit: http://www.ebscohost.com/ebooks/ebooks-subscription-listings

Turpināt Piedāvājam EBSCO datu bāzes e-grāmatu bezmaksas izmēģinājumu lasīšanu

Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu

Šonedēļ stājies spēkā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas darbojas kā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotā vadošā iestāde, un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgtais granta līgums par programmas projekta  „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) īstenošanu sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada aprīlim ar 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējumu.

Turpināt Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu lasīšanu

Aicina piedalīties seminārā “Informācijas izguve un rīki SAGE datu bāzē”

Valsts aģentūra ”Kultūras informācijas sistēmas” sadarbībā ar SAGE Publications Ltd rīko informatīvu semināru prezentāciju. Seminārs notiks 20.04.2012. plkst. 10.00 – 12.00 v/a “Kultūras informācijas sistēmas” telpās Tērbatas iela  53 – 2, 5. stāvā

Turpināt Aicina piedalīties seminārā “Informācijas izguve un rīki SAGE datu bāzē” lasīšanu