„Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” nodrošinās jaunā Arhīvu likuma īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta  „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros tiek sagatavoti resursi, lai būtu iespējams īstenot jaunajā Arhīvu likuma redakcijā noteiktos Latvijas Nacionālā arhīva uzdevumus.  Projektu realizē valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

Turpināt „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” nodrošinās jaunā Arhīvu likuma īstenošanu lasīšanu

Seminārs “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai Latvijā un Eiropā”

2009.gada 22.decembrī v/a “Kultūras informācijas sistēmas” rīko semināru arhīvu darbiniekiem “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai Latvijā un Eiropā”.  Semināra mērķis ir dalīties pieredzē, sniegt informāciju un iezīmēt plānotās aktivitātes.

Turpināt Seminārs “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai Latvijā un Eiropā” lasīšanu