Ar starptautisku konferenci noslēdzas projekts „Pārrobežu E-arhīvs”

Jūnija beigās ar plašu konferenci „Digital Archives and Historical Cross Border Heritage” noslēdzies starptautiski projekts kultūras mantojuma digitalizācijas jomā – „Pārrobežu E-arhīvs”. Konferenci atklāja LR Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols, Igaunijas Republikas vēstnieks Mati Vārmans un Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa.

Lasīt vairāk »

Notiek seminārs par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas iespējām Latvijas publiskajās bibliotēkās

Šodien, 30.jūnijā, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) no plkst. 13.00 līdz 17.00, organizē semināru “Iepazīsti Latviju bibliotēkā. Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās”. Pasākums notiek projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros, un tajā ir aicināti piedalīties bibliotēku, nevalstisko organizāciju un ar integrācijas un naturalizācijas darbības jomu saistīto valsts pārvaldes iestāžu, kā arī LR diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību pārstāvji un citi interesenti.

Lasīt vairāk »

Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejama informācija par publisko bibliotēku pakalpojumiem Latvijā trīs dažādās valodās

KISC projekta „Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros portālā www.biblioteka.lv izveidota jauna sadaļa, kurā interesentiem latviešu, krievu un angļu valodās pieejams informatīvs materiāls par publiskajām bibliotēkām kā par lokālā un reģionālā līmenī brīvi un ērti pieejamiem informatīvā atbalsta pieejas punktiem, kuros bez maksas pieejami informācijas resursi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ar ineterneta pieslēgumu, kā arī personāla konsultācijas par informācijas meklēšanu. Informāciju par bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem papildina video materiāls, kurš skatītājiem draudzīgā un uzskatāmā veidā ļauj iepazīties ar to, kas ir publiskā bibliotēka un kādus pakalpojumus un atbalstu tajā var saņemt ikviens interesents neatkarīgi no tā piederības jebkādai sociālai, ekonomiskai, reliģiskai vai citai grupai.

Jaunā sadaļa pieejama, izmantojot saiti: http://www.biblioteka.lv/iepazisti-latviju-biblioteka.aspx .

Projekta īstenošanas laikā paredzēts izplatīt arī drukātus informatīvos materiālus – plakātus un bukletus – visās pašvaldībās, visās publiskajās bibliotēkās, kā arī ar integrācijas un naturalizācijas procesiem saistītās darbības iestādēs un organizācijās.

Kopš 2014. gada 30. aprīļa Kultūras informācijas sistēmu centrs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstības trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros īsteno projektu „Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā”. Tā mērķis ir palielināt trešo valstu valstspiederīgo informētību par integrācijas un naturalizācijas iespējām Latvijas sabiedrībā. Projekta specifiskais mērķis ir informēt trešo valstu valstpiederīgos par visās 812 Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamajiem informācijas, tehniskās infrastruktūras un konsultatīvā atbalsta bezmaksas resursiem savu informacionālo vajadzību apmierināšanai.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai”
Granta līgums Nr.IF/2012_2/1.a./12

Igaunijas, Latvijas un Krievijas (Sanktpēterburgas) arhīvisti tiksies projekta „Pārrobežu E-arhīvs” noslēguma konferencē

Ceturtdien, 19. jūnijā, Rīgā, Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Sanktpēterburgas) arhīvu pārstāvji pulcēsies uz projekta „Pārrobežu E-arhīvs” noslēguma konferenci, kurā pārrunās projektā gūto pieredzi un rezultātus. Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar  jaunu interneta portālu „Pārrobežu E-arhīvs”, kurā iekļauti projekta īstenošanas gaitā atlasīti un digitalizēti minēto triju valstu arhīvu materiāli un kurš turpmāk būs pieejams ikvienam interesentam. Konferences otrajā daļā dažādu kultūras un atmiņas institūciju pārstāvji prezentēs dažādus tehnoloģiskos risinājumus kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijā. Konferencē paredzētas Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes un Igaunijas Republikas vēstnieka Mati Vārmana uzrunas.

Lasīt vairāk »

Aicina bibliotēkas pieteikties SAGE datu bāzu bezmaksas izmēģinājumam

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar EIFL, tā realizētās licencēšanas programmas un projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros piedāvā bibliotēkām SAGE RESEARCH METHODS un SAGE RESEARCH METHODS CASES bezmaksas izmēģinājumu.

Lasīt vairāk »