Noslēgusies datubāzu e-resursu izmantošanas apmācību pavasara sesija

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) realizētā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros laika posmā no marta līdz jūnijam aizvadīta spraiga apmācību semināru sesija.

Piedaloties pašvaldību publisko bibliotēku, speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvjiem, skolotājiem un datubāzu lietotājiem, notikuši 30 datubāzu apmācību semināri, vebināri un resursu prezentācijas.
Lasīt vairāk »

Tiekas starptautiska projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” pārstāvji

19. līdz 20.maijā Kultūras informācijas sistēmu centrā notiek Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātes KA2 organizāciju sadarbības veicināšana un labās prakses piemēru pārņemšana Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” 2.transnacionālā Projekta sanāksme ar mērķi prezentēt Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus un veikt Projekta partneru prioritāro jomu (sociālās inovācijas, multikulturālisms, radošums) atlasi, kā arī detalizēti izstrādāt turpmākā Projekta realizācijas plānu un saplānot mācību aktivitātes.

Lasīt vairāk »

Centra Mācību klasē notiek seminārs „Latvijas datubāzu un informācijas sistēmu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei”

20. maijā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē notiek seminārs bibliotekāriem par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un ziņu aģentūras LETA arhīvu – Latvijas bibliotēkām, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS), Digitalizēto video un audio ierakstu portālu Diva.lv un mašīntulkošanas rīku Hugo.lv

Lasīt vairāk »

Aicinām interesentus pieteikties informatīvam semināram par “ProQuest” datu bāzēm

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina interesentus pieteikties informatīvam semināram “ProQuest – jauns sadarbības, e-resursu un rīku piedāvājums”, kas notiks šī gada 25. maijā Centra mācību klasē Tērbatas ielā 53-7, Rīgā, un ko organizē ProQuest Ltd  sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru.

Lasīt vairāk »

Kultūras informācijas sistēmu centrs apbalvo monētu „Rainis un Aspazija” publisko bibliotēku nominācijā

Ceturtdien, 28. aprīlī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā ar svinīgu ceremoniju noslēdzās Latvijas Bankas rīkotā sabiedrības aptauja „Latvijas gada monēta 2015”, kurā piedalījās 12 645 balsotāju, daudzi no pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Tādēļ šajā aptaujā jau tradicionāli arī publisko bibliotēku lietotājiem tiek dota iespēja noteikt savu favorīti, un šajā gadā tā bija Artas Ozolas-Jaunarājas un Ligitas Franckevičas veidotā monēta „Rainis un Aspazija”, kurai Atzinības rakstu pasniedza Gada monētas aptaujas ikgadējais sadarbības partneris ar bibliotēkām – Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 Foto: Latvijas Banka
Monētas “Rainis un Aspazija” grafiskā dizaina autore Arta Ozola-Jaunarāja saņem Atzinības rakstu no Kultūras informācijas sistēmu  centra direktora vietnieces Sandras Ozoliņas
Lasīt vairāk »