Kopkataloga jaunumi 2016. gada martā, aprīlī, maijā: „Sociālās zinātnes”, „Veselība un higiēna” un „Lauksaimniecība”

No šī gada marta līdz maijam valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskās sadaļas Sociālās zinātnes, Lauksaimniecība un ar to saistītās zinātnes un tehnoloģijas un Personīgā veselība un higiēna papildinātas ar kopskaitā 115 jauniem ierakstiem par 2016. gada izdevumiem.

Lasīt vairāk »

Informācija par sistēmu pieejamības uzlabošanas darbiem š.g. 9. jūnijā

Kultūras informācijas sistēmu centrs informē, ka šī gada 9. jūnijā no 8.00 līdz 12.00 KISC datu centra telpās tiks veikti tīkla iekārtu pārkonfigurēšanas darbi, lai uzlabotu sistēmu pieejamību, līdz ar to šajā laika posmā nebūs pieejamas šādas informācijas sistēmas un mājas lapas:

Lasīt vairāk »

Aicinām Latvijas bibliotēkas informatīvi atbalstīt drošības kampaņu “Internetā dari kā dzīvē”

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina Latvijas bibliotēkas atbalstīt Digitālās drošības alianses rīkoto informatīvo kampaņu “Internetā dari kā dzīvē”, kura tiek īstenota ar mērķi palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem labāk izprast drošas uzvedības pamatprincipus internetā.

Lasīt vairāk »

Noslēgusies datubāzu e-resursu izmantošanas apmācību pavasara sesija

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) realizētā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros laika posmā no marta līdz jūnijam aizvadīta spraiga apmācību semināru sesija.

Piedaloties pašvaldību publisko bibliotēku, speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvjiem, skolotājiem un datubāzu lietotājiem, notikuši 30 datubāzu apmācību semināri, vebināri un resursu prezentācijas.
Lasīt vairāk »

Tiekas starptautiska projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” pārstāvji

19. līdz 20.maijā Kultūras informācijas sistēmu centrā notiek Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātes KA2 organizāciju sadarbības veicināšana un labās prakses piemēru pārņemšana Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” 2.transnacionālā Projekta sanāksme ar mērķi prezentēt Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus un veikt Projekta partneru prioritāro jomu (sociālās inovācijas, multikulturālisms, radošums) atlasi, kā arī detalizēti izstrādāt turpmākā Projekta realizācijas plānu un saplānot mācību aktivitātes.

Lasīt vairāk »