Arhīviem

Centrs īsteno projektu „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” (VVAIS), ko finansē Latvijas valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

VVAIS projekta mērķis ir izveidot visaptverošu, apjomīgu informācijas sistēmu, kuras galvenie uzdevumi ir nodrošināt operatīvu arhīvos uzglabāto informācijas resursu pieejamību sabiedrībai, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu dokumentu un datu (tai skaitā arī – elektronisko) uzkrāšanu un saglabāšanu, tādējādi garantējot valsts un tās iedzīvotāju interešu un pamattiesību aizsardzību, valsts un pašvaldības iestāžu darbības kontinuitāti un zinātniskās pētniecības attīstību. Būtiska loma VVAIS ir elektroniskās pārvaldes ieviešanā.

VVAIS projekts aptver visu Latvijas valsts arhīvu iestāžu sistēmu, kas sastāv no Latvijas Nacionālā arhīva un tā struktūrvienībām:Arhīvu inspekcijas, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Personāla dokumentu valsts arhīva, 11 Zonālajiem valsts arhīviem (Alūksnes ZVA, Cēsu ZVA, Daugavpils ZVA, Jēkabpils ZVA, Jelgavas ZVA, Liepājas ZVA, Rēzeknes ZVA, Siguldas ZVA, Tukuma ZVA, Valmieras ZVA, Ventspils ZVA) un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta. Kopumā Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājas 20,4 miljoni glabājamo vienību, kas izvietotas glabātavās ar platību vairāk kā 34 tūkstoši kvadrātmetru.  Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājas vispārējie lietvedības dokumenti (59,1% no kopējām glabājamām vienībām), personālsastāva dokumenti (20%), norakstītās personu pases (10,3%), zinātnes un tehnikas dokumenti (2,5%) un kinofotofonodokumenti (7,6%).

Latvijas Nacionālais arhīvs sniedz pakalpojumus Latvijas un ārvalstu privātpersonām un institūcijām, nodrošinot to pamattiesības uz arhīvu informācijas un dokumentu saņemšanu.


Lasīt aktualitātes par projektu