Pārrobežu E-arhīvs (Cross Border E-archive)

 

 

 

 

 

 

 

Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” ietvaros izveidots jauns interneta portāls ar tādu pašu nosaukumu. Portāls visiem interesentiem publiski atrodams tīmekļa vietnē http://www.earchive-estlatrus.eu četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu, un tajā var atrast digitalizētus arhīvu dokumentus, kas attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas Republikas teritoriju, par Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijas Republikā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Pleskavas un Ļeņingradas reģioniem Krievijas Federācijā.

Projekts „Pārrobežu E-arhīvs” īstenots ar mērķi saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Projekta gaitā digitalizēti vairāk nekā 11 000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un karšu) un vairāk nekā 500 000 dokumentu vienību padarīti pieejami minēto valstu iedzīvotājiem, kā arī jebkuram interesentam izveidotajā portālā.

Digitalizētie arhīvu dokumenti portālā lietotājiem tiek piedāvāti sadalīti tematiski četrās kolekcijās:                1) studentu lietas, kas ietver minēto reģionu augstskolu (Tartu Universitātes, Rīgas Politehnikuma, Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas un Konservatorijas, Petrogradas Politehniskā institūta u.c.) studentu un pasniedzēju personīgās lietas; 2) kartes; 3) baznīcu grāmatas; 4) dažādi dokumenti, kas ietver Tartu universitātes un Rīgas Politehniskā institūta matrikulu reģistrus, Pēterburgā tajā laikā pastāvējušo latviešu un igauņu laicīgo un reliģisko organizāciju dokumentus un reģistrus, kā arī atsevišķu iedzīvotāju personisko dokumentāciju.

Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts arhīvs, Krievijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums.

Projekta īstenošanā iesaistījās pieci sadarbības partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs, biedrība „Ideju Forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centrs, un kā asociētais partneris – Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja.

————————————————————————————————————————-

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Kultūras informācijas sistēmu centrs un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Vairāk par programmu  lasiet šeit: EstLatRus

Vairāk par projektu lasiet šeit: Cross Border E-archive

 

Vadlīnijas/Stils/Veidlapas Guidelines/Fonts/Templates (8.3 MB)
Logo/Stila grāmata Logo/Books (17.1 MB)
Logo LAT/EST/RUS/ENG (12.5 MB)