Bibliotēkām

Centrs īsteno vairākus nozīmīgus projektus, kuru ietvaros notikusi pakāpeniska un visaptveroša jauno tehnoloģiju ieviešana Latvijas bibliotēkās. Bibliotēkas saņēmušas jaunus datorus, printerus, skenerus, visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās nodrošināts interneta pieslēgums un panākta bezmaksas interneta pieeja bibliotēku lietotājiem.

Centra īstenotie projekti paredz arī pilnvērtīga, kvalitatīva un uzticama bibliotēkas satura nodrošinājumu, izmantojot jauno tehnoloģiju risinājumus. Bibliotēkām regulāri tiek piedāvāti daudzveidīgi autorizēti elektroniskie resursi – gan populārzinātniski un vispārizglītojoši plašam publisko bibliotēku lietotāju lokam, gan elektroniskās publikācijas šauri specializētās zinātņu nozarēs, paredzētas augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām.

Projektu ietvaros Latvijas bibliotēkās ieviestas vienotas informācijas sistēmas, uz kuru bāzes izveidoti elektroniskie katalogi, kuros lasītāji gan uz vietas bibliotēkās, gan attālināti ar interneta palīdzību var meklēt sev nepieciešamos izdevumus, tos atlasīt un rezervēt. Bibliotēku informācijas sistēmas nodrošina automatizētu grāmatu izsniegšanu, krājuma datorizētu apstrādi un kataloģizēšanu.

Centrs īsteno sekojošus projektus Latvijas bibliotēkām: