Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām

Programma „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” tiek īstenota kopš 2001.gada VVBIS projekta ietvaros.  Tās mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju dažādu tipu bibliotēkās – pašvaldību publiskajās bibliotēkās, valsts nozīmes, zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās, kā arī skolu, koledžu un dažādu zinātnisko institūtu bibliotēkās. Tādējādi visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam tiek piedāvātas zinātniska un izglītojoša satura elektroniskās publikācijas, veicinot to izglītības līmeņa celšanu un pašizglītību.
Programmas dalības bibliotēkām tiek piedāvāta datubāzu abonēšana ar atvieglotiem  noteikumiem, kas aptver abonēšanas maksu atlaides un speciālos piedāvājumus, turklāt ir iespēja izmantot datubāzu bezmaksas izmēģinājumus, piedalīties resursu lietošanas apmācībās un informatīvajos semināros.
Jau vairākus gadus KISC sadarbībā ar SIA Tilde un SIA Lursoft  visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām nodrošina bezmaksas pieeju Letonika.lv  un LURSOFT Laikrakstu bibliotēkas datubāzēm, kuras ir pieejamas VVBIS tīklā visā Latvijas teritorijā.
Prestižas pasaules līmeņa datubāzes svešvalodās tiek abonētas starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic information for Libraries) programmu ietvaros. KISC ir šīs organizācijas nacionālais pārstāvis, kas administrē un koordinē starptautisko datubāzu abonēšanu un resursu pieeju, kā arī nodrošina informācijas apriti starp izdevēju un lietotāju. EIFL Licencing programma nacionālo valstu bibliotēkām piedāvā abonēt starptautiski atzītas datubāzes par ievērojami samazinātu abonēšanas maksu, kāda netiek piedāvāta individuāliem abonentiem.
Bibliotēku lielākais ieguvums, iesaistoties projektā, ir lieliska iespēja papildināt savus krājumus ar kvalitatīviem elektroniskiem resursiem, ietaupot nozīmīgus finanšu līdzekļus. Projektu finansē Latvijas valsts.

 Programmas  “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros

2018. gadā  abonētās datubāzes

Datubāzes latviešu valodā

 • Letonika (www.letonika.lv) uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju
 • Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. LATLEX ”Likumi” datu bāze
 • LETA arhīvs (www.leta.lv) preses publikāciju anotācijas, LETA ziņas, informācija par personālijām, organizācijām, tiesu procesiem, laikraksta “Latvijas Vēstnesis” arhīvs
 • Nozare.lv (www.nozare.lv) biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām

Datubāzes krievu valodā

 • BiblioRossica (www.bibliorossica.com) zinātniskā literatūra, mācību materiāli, daiļliteratūra, mūsdienu ebreju studijas, mūsdienu krievu studijas (angļu valodā),  aptverot vairāk nekā 6500  humanitāro zinātņu izdevumu nosaukumus
 • East View (http://online.ebiblioteka.ru)  daudznozaru pilntekstu periodisko izdevumu publikāciju datubāze, kas ir pilnīgākais Krievijas, NVS un Baltijas valstu periodikas elektronisko resursu apkopojums
 • Integrum (www.integrumworld.com) lielākais Krievijas un NVS valstu elektroniskās informācijas arhīvs, kas satur aptuveni 450 miljonu dokumentu no vairāk nekā 5000 datubāzēm, aptverot centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikācijas

Datubāzes angļu valodā

 • ACM Digital Library (http://dl.acm.org) ACM (Associating of Computing Machinery)  pasaulē lielākās izglītības un datorzinātnes bezpeļņas organizācijas datubāze piedāvā augstas kvalitātes publikācijas visās ar datorzinātni saistītās jomās – datortehnikas drošība, datorgrafika, informācijas izguve u.c.
 • ASTM Compass standarti un cita tehniskā inženierzinātņu literatūra. Tajā iekļautas e-grāmatas, žurnāli un dažāda izpētes informācija. Bezmaksas pieeja resursu anotācijām.
 • Britannica Online (www.britannica.co.uk) universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datu bāze. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition satur vairāk nekā 73000 visdažādākā satura un rakstura publikācijas, vairāk nekā 22000 attēlu un multimediju.  Britannica Online Library  Edition –publisko bibliotēku resursu komplekts
 • Cambridge Journals Online (http://journals.cambridge.org)  daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datubāze. Pieejami 360 vadošie starptautiskie recenzētie žurnāli humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tematiskais aptvērums – lietišķās zinātnes, vide, lauksaimniecība, biomedicīna, vēsture, politiskās zinātnes, starptautiskās attiecības u.c.
 • Credo Reference Online (http://search.credoreference.com/) informācijas meklēšanas rīks, kurā kvalitatīvs resursu saturs apvienots ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem.  Datubāze aptver  3,5 miljonus ierakstu no apmēram 650 recenzētiem uzziņu izdevumiem. Academic Core Collection ietver vairāk nekā 600 e-grāmatas no vairāk nekā 80 izdevējiem.
 • EBSCO (www.ebsco.com) universāla pilnu tekstu publikāciju datubāze. Nacionālā piedāvājuma pakete satur  Academic Search Complete + MasterFILE Premier, Health Source: Nursing/Academic Edition+Consumer Edition, Newspaper Source, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE. Pieejamas vairākas akadēmiskās datudāzes - Business Source Complete, Communication & Mass Media Complete, EconLit with Full Text, Military & Government Collection, Dentistry & Oral Sciences Source, DynaMed,  Education Source, Art Source SocINDEX, Film&Television Literature Index with Full Text, INSPEC kā arī citas pēc pasūtītāja izvēles. Vairākās bibliotēkās pieejama e-grāmatu datubāze EBSCOeBook Academic Subscription Collection un eBook Public Library Collection.
 • EBSCO EDS/A-to-Z Services (www.ebsco.com) elektronisko resursu pārvaldības sistēma
 • Emerald (www.emeraldinsight.com)  biznesa informācijas un bibliotēkzinātnes pilnu tekstu žurnālu datubāze. Pieejami 250 starptautiskie recenzētie žurnāli tādās nozarēs kā grāmatvedība un finanses, socioloģija, stratēģija  u.c.
 • Flipster Journals piekļuve populārākajiem daudznozaru digitālajiem žurnāliem uz EBSCOhost platformas. Iekļauti tādi izdevēji kā Time Inc., Conde Nast, Meredith, Bloomberg L.P. u.c.
 • IMF eLibrary  (International Monetary Fund)  (http://www.imf.org)  Starptautiskā Valūtas fonda publikāciju datubāze tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, investīcijas, globalizācija u.c.
 • ProQuest (http://www.proquest.com) daudznozaru pilnu tekstu publikāciju datubāze. Pieejami augstas kvalitātes tiešsaistes žurnāli un egrāmatas medicīnā, sociālajās zinātnēs, izglītībā, lauksaimniecībā, tehniskajās zinātnēs u.c. Piekļuve disertāciju un tēžu aprakstiem.
 • SAGE (http://online.sagepub.com)  Premier daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Pieejami  vairāk kā 500 vadošie starptautiskie recenzētie žurnāli tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, zinātne, tehnoloģijas, medicīna u.c. Vairāk nekā 65% no Premier kolekcijas satura iekļauts Thomson Reuters Journal Citation Reports®
 • Taylor & Francis Group daudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze. CRCnetBASE satur vairāk kā 5000 e-grāmatu ar tematisko aptvērumu vairāk kā 40 zinātņu nozarēs
 • Wiley Online Library (www.interscience.wiley.com)  daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datubāze. Wiley Online Library piedāvāt piekļuvi 1500 augstas kvalitātes pasaules vadošo akadēmisko izdevēju izdevumiem. Tematiskais aptvērums – ķīmija, fizika, inženierzinātnes, lauksaimniecība, medicīna u.c. Pieejama Cochrane Library, kā arī citas datubāzes

Kontaktinformācija:
Agrita Sagalajeva
Koordinatore
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tālrunis: 67844896, mob.29713449
E-pasts:  agrita.sagalajeva@kis.gov.lv