Integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALEPH 500

Centrs nodrošina sistēmas Aleph 500 darbību Latvijas bibliotēkās. Šo sistēmu bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus, piemēram, lasītāji internetā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt izsniegtās grāmatas, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu u.c.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu Aleph 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido:

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,
 • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
 • Latvijas Universitātes bibliotēka,
 • Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka,
 • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,
 • Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,
 • Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka,
 • Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka,
 • Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka,
 • Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka,
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka.

Vēl ar sistēmu Aleph 500 strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Šobrīd Kopkatalogā pieejami gandrīz 900 tūkstoši ierakstu. 2018. gadā tas papildināts ar 40 961 ierakstu.

Bibliogrāfiskā sistēma Aleph lietotājiem piedāvā arī citas nacionālas nozīmes brīvpieejas bāzes:

 • Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze (analītiskie raksti no Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem par laika periodu, sākot no 1967.gada, un analītiskie raksti par Latviju un latviešiem no ārpus Latvijas izdotiem laikrakstiem un žurnāliem par laika periodu, sākot no 1980.gada (laikraksta “Laiks” ieraksti no 1949.gada, kopumā ~3390000 ieraksti);
 • Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze (Latvijā izdoto grāmatu apraksti no 1585.gada, ārpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti no 1940.gada, turpinājumizdevumu (laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi, gadagrāmatas) apraksti – no 2000.gada, kopumā ~248000 ieraksti);
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoritatīvā datubāze (personvārdu, institūciju nosaukumu, unificēto nosaukumu, priekšmetu, ģeogrāfisko nosaukumu autoritatīvās aprakstgalvas (pieejas punktus elektroniskajā katalogā), kuras tiek lietotas valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga bibliogrāfiskajos ierakstos, kopumā ~200000 ieraksti);
 • MESH (medicīnas priekšmetu rādītāja (MeSH) priekšmeti un apakšiedaļas angļu un latviešu valodās, kas tiek lietotas RSU bibliotēkās esošajos bibliogrāfiskajos ierakstos, kopumā ~533000).
 • UDK (universālais decimālais klasifikators, kopumā 78717 ieraksti).

Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma Aleph 500 tika iegādāta 1998.gadā,  kad tika izsludināts starptautisks konkurss par vienotās informācijas sistēmas iegādi, un saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju vērtējumu par vispiemērotāko tika atzīta Exlibris Group integrētā informācijas sistēma Aleph500.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras galvenais mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.