Interneta meklētājs PRIMO

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina starptautiski atzīta un augstu novērtēta interneta meklētāja Primo darbību piecās valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēkā (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā (LLUFB). Meklētājs Primo paredzēts informācijas meklēšanai akadēmiskos un drošticamos elektroniskajos resursos, kas tiek piedāvāti minētajās bibliotēkās.

Ikvienam interesentam internetā pieejamas piecas lietotājam ērtas un mūsdienīgas Primo meklēšanas vides – katrai bibliotēkai sava, kurā var meklēt informāciju konkrētās bibliotēkas elektroniskajā katalogā, bibliotēkas veidotajās datubāzēs un arī starptautiskajās elektronisko resursu datubāzēs, kuras abonē konkrētā bibliotēka. Turklāt reģistrētajiem lietotājiem daudzu elektronisko žurnālu un grāmatu pilnie teksti pieejami tiešsaistē arī attālināti.

Minēto bibliotēku meklēšanas vides:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Universitātes bibliotēka
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka
Papildu katras bibliotēkas atsevišķajām meklēšanas vidēm, izveidota arī sestā – viena kopēja, visus resursus apvienojoša, KISC pārvaldīta tīmekļa vietne. Tajā iespējams meklēt informāciju visu minēto bibliotēku veidotajos resursos un dažādās starptautiskās brīvpieejas tiešsaistes datubāzēs.

Lietotājam Primo meklēšanas vidēs ir plašas iespējas meklēt gan vienkārši pēc atslēgas vārda, gan paplašināti. Atlasītajiem ierakstiem var pielietot daudzveidīgus filtrus, piemēram, atlasīt detalizētāk – pēc autora, izdošanas gada, valodas, kurā darbs pieejams, un citiem dažādiem kritērijiem. Tāpat meklēšanas procesā iespējams veidot savas izlases no atlasītajiem ierakstiem, pievienot tiem grāmatzīmes un sūtīt tos uz e-pastu. Primo lietotāji var meklēt arī visu lielo valsts nozīmes un augstskolu zinātnisko bibliotēku Kopkatalogā, kurā pieejama informācija par dažādiem bibliotēku krājumos esošiem resursiem – grāmatām, preses izdevumiem, rakstiem, notīm, rokrakstiem un audiovizuāliem materiāliem. Turklāt minēto piecu bibliotēku reģistrētajiem lasītājiem Primo meklēšanas vidē iespējams attālināti veikt arī grāmatu pasūtījumus.

Visas piecas bibliotēkas, kurās ieviests meklētājs Primo, strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu Aleph. Gan Primo, gan Aleph izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām.