Izglītotāji un inovatori bibliotēkās

View English version here

Projekta mērķis ir izveidot kultūras iestāžu (galvenokārt bibliotēku) pieaugušo izglītību atbalstošu sistēmu. Projekta ietvaros izstrādātie materiāli veicinās bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar pieaugušajiem. Tie arī veicinās kultūras institūciju attīstību kā:

 • radošajiem inkubatoriem
 • sociālo inovāciju centriem
 • vietām, kur norisināties starpkultūru dialogam.

FAKTI UN SKAITĻI:
Projekta kopējais budžets: 300 853,00 eiro – Eiropas Savienības Erasmus+ Programma (2.pamatdarbība: Stratēģiskās partnerības / Pieaugušo izglītība)
Projekta realizācijas laiks: 2015.gada septembris – 2018.gada augusts
Projekta partneri:
Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija),
Kultūras informācijas sistēmu centrs,
Lietuvas Nacionālā bibliotēka,
Oplanne pašvaldība (Norvēģija),
Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Nīderlande)

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES:

 1. Ziņojuma “Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās” izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenotie pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 2. Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Norvēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 3. Mācību materiāla komplektabibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos:
  1. Multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis,
  2. Materiāls pašmācībai,
  3. Scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai.
  4. 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus uz resursus.

Projekta rezultātā bibliotekāri un citu vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācību iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstīt jaunas, radošas un uzņēmējdarbību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicinātas arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

PROJEKTA MATERIĀLI
Mācību materiāli
1. Radošums – kas tas ir un kā būt radošākam
2. Radošuma veicināšana bibliotēkā
3. Dizaina domāšana bibliotēkā
5. Meistarotājvietas izveide bibliotēkā
6. Bibliotēkas radošās telpas aprīkošana
Darbsemināru materiāli
1. Kā attīstīt radošo domāšanu
3. SCAMPER radoša problēmu risināšana
4. Veidojam radošo telpu bibliotēkā
9. Dizaina domāšana bibliotēkā
NACIONĀLAIS SEMINĀRS (2018.gada 12.aprīlis)
Mācību materiāli un darbsemināri: Multikulturālisms. Sociālās inovācijas. Radošums
Dizaina domāšana inovācijām: darbseminārs
Kā attīstīt radošumu: darbseminārs
STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “CREATIVITY. CREATIVE LIBRARIAN IN CREATIVE LIBRARY” (2018.gada 24.-25.maijs)
About the project – main ideas, conclusions, challenges & recommendations (Magdalena Krasowska-Igras, Poland)
Model of MIC library: introduction (Silva Suhaņenkova, Culture Information Systems Centre, Latvia)
Panel discussion: Creativity in Public Libraries: sharing experience
Donatas Kubilius, Youth activities manager of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (Lithuania)
Daiga Rokpeln, Director of Valmiera Library (Latvia)
Creativity in Society (Lydia Teryoshina, Microsoft Latvia, Latvia)Developing creativity: workshop (Uldis Pāvuls, Organozational Psychologist and Facilitator, Latvia)
Creativity: educational materials & scenarios: how to use them efficiently? (Baiba Holma, Culture Information Systems Centre, Latvia)
VEBINĀRI
2018.gada 19.aprīļa vebinārs RADOŠUMS
2018.gada 16.maija vebinārs MULTIKULTURĀLISMS
2018.gada 29.augusta vebinārs SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Liene Miķelsone, e-pasts: liene.mikelsone@kis.gov.lv, tel.: +371 67844885