Izglītotāji un inovatori bibliotēkās

View English version here

Projekta mērķis ir izveidot kultūras iestāžu (galvenokārt bibliotēku) pieaugušo izglītību atbalstošu sistēmu. Projekta ietvaros izstrādātie materiāli veicinās bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar pieaugušajiem. Tie arī veicinās kultūras institūciju attīstību kā:

 • radošajiem inkubatoriem
 • sociālo inovāciju centriem
 • vietām, kur norisināties starpkultūru dialogam.

FAKTI UN SKAITĻI:

Projekta kopējais budžets: 300 853,00 eiro – Eiropas Savienības Erasmus+ Programma (2.pamatdarbība: Stratēģiskās partnerības / Pieaugušo izglītība)

Projekta realizācijas laiks: 2015.gada septembris – 2018.gada augusts

Projekta partneri:

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija),
Kultūras informācijas sistēmu centrs,
Lietuvas Nacionālā bibliotēka,
Oplanne pašvaldība (Norvēģija),
Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija)

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES:

 1. Ziņojuma “Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās” izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenotie pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 2. Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Norvēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 3. Mācību materiāla komplektabibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos:
  1. Multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis,
  2. Materiāls pašmācībai,
  3. Scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai.
  4. 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus uz resursus.

Projekta rezultātā bibliotekāri un citu vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācību iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstīt jaunas, radošas un uzņēmējdarbību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicinātas arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Inga Niedra, e-pasts: inga.niedra@kis.gov.lv, tel.: +371 67844895