Muzejiem

Centrs īsteno projektu “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), ko finansē Latvijas valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir dot iespēju katram Latvijas muzejam digitalizēt savu krājumu un iekļaut informāciju par to internetā pieejamā kopkatalogā – Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

Kopumā Latvijas akreditēto muzeju krātuvēs glabājas vairāk kā 5 miljoni muzeja eksponātu, no kuriem šobrīd apmeklētājiem ekspozīcijās un izstādēs pieejama vien neliela daļa. NMKK sistēmā ikvienam interesentam iespējams iepazīties ar jebkura tur ievietotā Latvijas akreditēta muzeja krājumā esoša eksponāta tekstuālo, vizuālo, video un audio informāciju. Kopkataloga veidošanai muzeji tiek nodrošināti ar tehnisko bāzi, interneta pieslēgumu un zināšanu apguves iespējām, apvienojot šim kopējam mērķim 74 pašvaldību muzejus, 25 valsts muzejus un 12 privātos/autonomos muzejus.

Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicinās Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicinās sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Centrs mijiedarbībā ar NMKK projektu iesaistās dažādos Eiropas Savienības iniciētos projektos, kuru ietvaros Latvijas muzeju digitalizētie objekti tiks integrēti Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā – Europeana.

Lasīt aktualitātes par projektu