Athena Plus

ATHENA PLUS (Acces to cultural heritage networks for Europeana) ir Eiropas valstu kopīgs projekts, kas tiek īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai eContentplus ietvaros.

ATHENA PLUS ir EK (Eiropas komisija) Konkurētspējas un inovāciju ietvarptogrammas (CIP) labās prakses tīkls, projektu MINERVA, MICHAEL, ATHENA un LINKED HERITAGE secīgs turpinājums. ATHENA PLUS darbība uzsākta 2013. gada martā un turpināsies līdz 2015. gada augustam. Tajā iesaistījušies kopumā 40 pārstāvji no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. Projektu koordinē Itālijas Kultūras mantojuma ministrija.

ATHENA PLUS galvenie mērķi ir:

  • Piegādāt vairāk kā 3,6 miljonus metadatu ierakstu Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālam Europeana gan no publiskā, gan privātā sektora, liekot uzsvaru uz muzeju saturu un sadarbību ar galvenajām mantojuma saglabāšanā iesaistītajām kultūras nozares institūcijām (ministrijām, valsts aģentūrām, bibliotēkām, arhīviem, vadošajiem pētniecības centriem, kā arī ar maziem un vidējiem uzņēmumiem).
  • Uzlabot Europeana satura meklēšanas, izguves un atkalizmantošanas iespējas, pilnveidojot daudzvalodu terminoloģijas pārvaldību un datu eksporta un publicēšanas rīkus satura piegādātājiem.
  • Pārbaudīt eksperimentālā veidā papildināto metadatu atkalizmantošanu dažādām lietotāju vajadzībām (tūrismā, izglītībā, pētniecībā), pielietojot rīkus, kas paredzēti virtuālo izstāžu un tūrismam un mācībām domātu aplikāciju izveidei, lai tās integrētu Europeana, nacionālo agregatoru un individuālo satura piegādātāju krājumos.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) ir ATHENA PLUS projekta oficiālais pārstāvis Latvijā, un īsteno ATHENA PLUS mijiedarbībā ar KISC administrēto projektu „Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija un integrācija Europeana.