Linked Heritage

LINKED HERITAGE (Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana) - Eiropas valstu kopīgs projekts, kas īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai  eContentplus ietvaros.

LINKED HERITAGE ir bijis projektu MINERVA, MICHAEL un ATHENA secīgs turpinājums.
Tas īstenots no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2013.gada 30.septembrim. Tajā iesaistījās pārstāvji no 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no Izraēlas un Krievijas. Projektu koordinators – Itālijas Kultūras mantojuma ministrija.

Projekta galvenie mērķi – sekmēt liela apjoma satura piegādi Europeana, gan no publiskā, gan privātā sektora, kā arī strādāt pie satura kvalitātes uzlabošanas, attiecībā uz metadatu bagātību un atkārtotas izmantošanas potenciālu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) bija LINKED HERITAGE projekta oficiālais pārstāvis Latvijā, un īstenoja LINKED HERITAGE mijiedarbībā ar KISC administrēto projektu „Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija. Šie digitalizētie objekti ar LINKED HERITAGE starpniecību tika integrēti Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā – Europeana.