Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana, 2. kārta

Centrs ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu no 2009. līdz 2014. gadam īstenoja projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” NMKK 2. kārtu, kurā tika veikta Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga attīstība, funkcionalitātes paplašināšana un uzlabošana, e-pakalpojumu ieviešana muzejos un sistēmas publiskā portāla pilnveide.

Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs ir informācijas sistēma, kuru izmanto visu Latvijas akreditēto muzeju darbinieki – veic krājuma aprakstīšanu, ar to saistīto dokumentu plūsmu veidošanu, dokumentē priekšmetu restaurāciju u.c. ikdienas pienākumus.

Savukārt sistēmas publiskais portāls www.nmkk.lv piedāvā ikvienam interesentam iespēju attālināti iepazīties ar muzeju krājumiem, meklēt kādus īpašus eksponātus vai krātuvēs esošos priekšmetus. Reģistrēti lietotāji, izmantojot portālu, varēs nosūtīt e-kartiņas, kā arī veidot savas virtuālo priekšmetu izlases, lai reiz atrastais nebūtu jāmeklē vēlreiz.

Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicina sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam. Portālu informācijas meklēšanai varēs izmantot arī pētnieki – gan akadēmiskie, gan tie, kuri muzejos meklē savas dzimtas saknes vai citu informāciju.

Viens no būtiskākajām ieguvumiem, ko nodrošinājusi sistēmas jauno funkcionalitāšu izstrāde, ir nepastarpināta datu nodošana Eiropas digitālajai bibliotēkai Europeana. Ievietojot informāciju par muzeja priekšmetu sistēmā, muzeja darbiniekam ir tikai jānorāda, vai informācija par priekšmetu ir nododama uz Europeana, un sistēma automātiski veic visu datu nodošanu Eiropas virtuālajām krātuvēm lietotājiem.

 

Lasīt aktualitātes par projektu