Starpnozaru

Saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas (IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī Centrs strādā pie visu kultūras nozaru vienotas informācijas sistēmas izveides. Šāda sistēma nodrošinās viendabīgu virtuālo vidi kultūras informācijas pārvaldībai un meklēšanai un tajā būs pieejami dažādi ar kultūras nozarēm saistīti e-pakalpojumi iedzīvotājiem.

Centrs īsteno šādus projektus: