Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)

Kultūras informācijas sistēmu centrs no 2017. gada septembra līdz 2021. gada septembrim kā partneris īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā „Kultūras mantojuma  satura digitalizācija (1.kārta)”, ko administrē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sadarbojoties vairākiem  partneriem – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Nacionālā kultūras mantojuma padomei, Latvijas Nacionālajam arhīvam un Kultūras informācijas sistēmu centram.

2019. gada sākumā Kultūras informācijas sistēmu centrs projekta ietvaros uzsācis arhīvu un muzeju priekšmetu plānoto digitalizāciju, kā rezultātā tiks digitalizēti 2000 Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāti pergamenti – svarīgi Latvijas vēstures dokumenti, un 68 000 Latvijas akreditēto muzeju krājumā esoši priekšmeti. Tajā skaitā 30 īpaši atlasītiem priekšmetiem tiks veikta arī 3D digitalizācija. Visi attēli tiek iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) un būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

Projekta ietvaros KISC jau īstenojis vienu no plānotajām aktivitātēm – kultūras centros reģionos (kospkaitā 29) veicis augstas kvalitātes tehnoloģiskā aprīkojuma piegādes, kas nodrošina Latvijas iedzīvotājiem sev tuvākajā kultūras centrā iespēju skatīties kultūrvēsturiskas nozīmes, ar autortiesībām aizsargātas kinofilmas. Tāpat piegādātās tehnoloģijas ļaus skatīties dažādu nacionālas nozīmes kultūras notikumu, izrāžu un koncertu translāciju, piemēram, Nacionālās Operas un baleta teātra uzvedumu tiešraides.

Projektā tiks attīstīti un izmantoti arī iepriekšējā plānošanas periodā īstenoto ERAF finansēto projektu “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, “Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana, 2. kārta”, “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un “Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” rezultāti.

Projekta „Kultūras mantojuma  satura digitalizācija (1.kārta)” virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, tādējādi radot pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai un kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un radošo industriju attīstībai. Tāpat projekta mērķis paredz nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.

Būtiskākā projekta finansējuma daļa (~50%) tiek novirzīta kultūras mantojuma satura digitalizācijai (t.sk. 37’500 minūšu kino dokumentu digitalizācijai, 920 minūšu kino filmu restaurācijai, 245’000 minūšu video materiālu digitalizācijai u.c.), tiks veikta aktuālo kultūras norišu digitāla fiksēšana (izrāžu un koncertu ieraksti) un uzkrāšana, turpinot to arī pēc projekta noslēguma, tādējādi nodrošinot plaša spektra kultūras mantojuma satura pieejamību digitālā formātā.