Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija

Projekts īstenots sadarbībā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības centru (KRIIC) Eiropas Savienības (ES) fondu finansētās aktivitātes  “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros no 2010. gada maija līdz 2012.gada decembrim.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu, un tā ietvaros notikušas jaunas datortehnikas piegādes 11 Kultūras ministrijas padotībā esošajās mākslas un mūzikas vidusskolās un šajās skolās ierīkoto lokālo datortīklu sistēmu pilnveidošana.

Projekta mērķis – veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību kultūrizglītības skolās, tādējādi sekmējot šo mācību iestāžu attīstību un pilnveidojot tajās iegūstamās izglītības kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī veicinot jauniešu  prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas izglītības procesā.

Projekta ietvaros datortehnika piegādāta sekojošām mācību iestādēm:

Daugavpils mūzikas vidusskolai,

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai,

A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai,

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai,

Jelgavas mūzikas vidusskolai,

Liepājas Mākslas vidusskolai,

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai,

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai,

Rīgas Doma kora skolai,

Rīgas horeogrāfijas vidusskolai,

Ventspils Mūzikas vidusskolai.