Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē

Projektu „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” Kultūras informācijas sistēmu centrs īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekts tika uzsākts 2012.gada 28.decembrī. Tā ietvaros līdz 2015.gada 27.jūlijam tika veikta Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio uzkrāto vēsturisko audiovizuālo materiālu digitalizācija, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem. Plānots nodrošināt e-pakalpojuma administrēšanu, publicēšanu, satura papildināšanu, kā arī administrēt audiovizuālo materiālu publisko demonstrēšanu, raidīšanu ēterā, reproducēšanu un nekomerciālu izplatīšanu.

Projekta ietvaros attīstīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kas nodrošina gan mūsdienīgu vēsturisko resursu saglabāšanu, gan piekļuvi informācijas resursiem. Projekta papildu ieguvumi attiecas uz publiskās pārvaldes efektivitāti, veicina publisko e-pakalpojumu attīstību, pieejamību un kvalitāti, uzlabojusies informācijas aprite.

Projekta rezultātā vēsturiskie audiovizuālie materiāli (gan video, gan skaņas ieraksti), kas uzkrāti Latvijas Televīzijas arhīvā un Latvijas Radio fonotēkā, tagad Latvijas iedzīvotājiem bez maksas pieejami publisko bibliotēku interneta tīklā.

Vēsturiskie audiovizuālie materiāli vairākumā gadījumu ir analogā formātā un uz nesējiem (magnētiskā lente, vinila plate utt.), kuri ikdienā nav atskaņojami, izmantojot mūsdienās pieejamajās elektroniskās ierīces. Tāpēc ir būtiski nodrošināt šādu materiālu elektronisko versiju radīšanu, drošu uzglabāšanu un ērtu piekļuvi Latvijas bibliotēku lietotājiem – skolniekiem, studentiem, kultūras darbiniekiem, kā arī jebkuram bibliotēku tīkla lietotājam, – kas izmanto šo informāciju un materiālus izglītojošiem vai pētnieciskiem mērķiem. Tas būtiski paplašina pieejamību uzkrātajam Latvijas kultūras mantojumam, kā arī ļauj saglabāt tos audiovizuālos materiālus, kas līdzekļu trūkuma vai pašu magnētisko materiālu fiziskas novecošanas dēļ var tikt neatgriezeniski pazaudēti.

Digitalizēto audiovizuālo materiālu uzglabāšana notiek elektroniskajā arhīvā. Lai nodrošinātu ērtu audiovizuālo materiālu meklēšanu vai šķirošanu, izveidota izvērsta datu bāze, kas ļauj operatīvi atrast vēlamo materiālu pēc vairākām pazīmēm, izmantojot materiālam sagatavotos un izstrādātos metadatus.

Pieeju elektroniskajam arhīvam nodrošina jauns elektroniskais pakalpojums, portāls www.diva.lv. Ar publisko bibliotēku interneta tīkla starpniecību pakalpojums ļauj piekļūt digitlizētajai kultūrvēsturiskajai informācijai cilvēkiem visā Latvijas teritorijā, kā laukos, tā pilsētās bez nepieciešamības attiecīgo informāciju pieprasīt un saņemt tiešā veidā no šo materiālu turētājiem.

Kopējais uzkrāto vēsturisko audiomateriālu apjoms ir 25 000 h videomateriālu Latvijas Televīzijas arhīvā un 41 420 h audiomateriālu Latvijas Radio fonotēkā. Šī projekta ietvaros digitalizēti 4 200 h Latvijas Radio arhīvā esošo audiomateriālu un 3 818 h Latvijas TV arhīvā esošo videomateriālu.

Projekta īstenošanai piešķirts 1 343 348 EUR (944 110 LVL) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Lasiet projekta aktualitātes šeit!