Starptautiskā sadarbība

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Latvijas nacionālais pārstāvis vai biedrs sekojošās starptautiskās organizācijās un programmās:

  • Electronic Information for Libraries (EIFL)
  • International Group of Ex Libris Users (IGeLU)
  • Telecentre Europe

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā sadarbības partneris iesaistījies vairākos starptautiskos projektos:

  • Mašīntulkošanas pakalpojuma Hugo.lv integrācija Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana
  • Muzejos uzkrātā kultūras mantojuma piekļuves veicināšana – dalība projektos Eiropas Kopienas digitālā satura pieejamības veicināšanas programmu ietvaros
  • Pārrobežu E-arhīvs (Cross Border E-archive)