Nacionālais pārstāvis

  • Electronic Information for Libraries (EIFL), starptautiska, bibliotēku interešu pārstāvoša bezpeļņas organizācija, kura darbojas ar mērķi nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi zināšanām attīstības un pārejas ekonomikas valstīs, īstenojot atbalstu bibliotēkām un veicinot to attīstību. EIFL sadarbojas ar vairāk kā 60 valstīm Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā, un EIFL sadarbības partneri ir bibliotēkas un bibliotēku apvienības jeb konsorciji.

Centrs kā Latvijas nacionālais pārstāvis EIFL iesaistījies vairākās EIFL programmās:

  • EIFL Licencēšanas (Licensing) programmā,
  • EIFL Brīvpieejas (Open Access) programmā,
  • EIFL Autortiesību un bibliotēku (Copyright and Libraries) programmā.

EIFL Licencēšanas programmas ietvaros Centrs abonē pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās Latvijas bibliotēku vajadzībām. Centra kā Latvijas pārstāvja EIFL uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par EIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo programmas dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.

EIFL Brīvpieejas programmas ietvaros Centrs regulāri informē Latvijas bibliotēkas par programmas aktualitātēm, piedalās pasākumu rīkošanā un koordinē bibliotēku dalību EIFL rīkotajos Open Access vebināros.

EIFL Licencēšanas un Brīvpieejas programmu nacionālā koordinatore – Agrita Sagalajeva, projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore, sk. kontakti
 

EIFL Autortiesību un bibliotēku programmas ietvaros tiek veiktas sekojošas aktivitātes – autortiesību reformu veicināšana, bibliotekāru zināšanu stiprināšana, apmācību materiālu sagatavošana, globāla bibliotēku interešu pārstāvība.

EIFL Autortiesību un bibliotēku programmas nacionālā koordinatore – Inta Miklūna, juriste, sk. kontakti

  • International Group of Ex Libris Users (IGeLU), starptautiska globālās kompānijas Ex Libris Group  produktu lietotāju organizācija.

Ex Libris Group ir izstrādātājs integrētajai informācijas sistēmai ALEPH500, kura  Latvijas bibliotēku vajadzībām tika iegādāta 1998. gadā starptautiska konkursa par vienotās informācijas sistēmas iegādi rezultātā saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju izvērtējumu.

Centrs nodrošina ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās un ir Latvijas pārstāvis organizācijā IGeLU, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt visu Ex Libris produktu  lietotāju un kompānijas Ex Libris Group  sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību atbilstoši lietotāju vajadzībām

  • Telecentre Europe, nevalstiskā organizācija, kas apvieno e-Iekļaujošus mediatorus – publiskās bibliotēkas, telecentrus un vietējo kopienu centrus visā Eiropā. Šīm organizācijām ir nozīmīga loma mūsdienu digitālajā ekonomikā, jo tās nodrošina ikvienam cilvēkam brīvu piekļuvi internetam, tehnoloģijām, apmācībai un mentoringam. Telecentre Europe koordinē projektus un kampaņas (piemēram, Get On-line Week jeb E-prasmju nedēļa), kas cilvēkiem paver jaunas iespējas nodarbinātībai, mūžizglītībai un aktīvai līdzdalībai.

Centrs ir Telecentre Europe biedrs kopš 2014.gada.

Centrs ir E-prasmju nedēļas nacionālais partneris Latvijā un koordinē šo kampaņu Latvijas publiskajās bibliotēkās kopš 2010.gada. Katru gadu E-prasmju nedēļā  iesaistās vairāk kā 250 bibliotēkas, īstenojot gandrīz 600 dažādus ar e-prasmju apguvi un pilnveidi saistītus pasākumus un apmācības.