Sadarbības partneris

  • Mašīntulkošanas pakalpojuma Hugo.lv integrācija Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana, tādējādi veicinot Latvijas kultūras informācijas sistēmu datu pieejamību globālā mērogā.

Lai nodrošinātu daudzvalodu komunikāciju publiskajā sektorā, Latvija ir izstrādājusi mašīntulkošanas pakalpojumu Hugo.lv, kuru administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs. Sistēma nodrošina tekstu, dokumentu un tīmekļa vietņu tūlītēju tulkojumu no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi) un no latviešu valodas uz krievu valodu. Pakalpojums ir brīvi pieejams tiešsaistē un ir integrēts e-pakalpojumu platformās, tai skaitā oficiālajā publisko pakalpojumu vietnē Latvija.lv. Europeana kā Eiropas kultūras mantojuma digitālā platforma apkopo un nodrošina tiešsaistes piekļuvi desmitiem miljonu digitalizētu vienumu no bibliotēkām, arhīviem, audiovizuālām kolekcijām un muzejiem visā Eiropā. Hugo.lv ir vietējai valodai pielāgota pakalpojuma labās prakses piemērs, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, padarot datus tieši izmantojamus daudzvalodu piekļuvei.

  • Muzejos uzkrātā kultūras mantojuma piekļuves veicināšana – dalība projektos Eiropas Kopienas digitālā satura pieejamības veicināšanas programmu ietvaros

Mijiedarbībā ar Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga projektu Kultūras informācijas sistēmu centrs kā nacionālais partneris jau kopš 2007. gada iesaistās sekojošos Eiropas valstu kopīgos pēctecīgos projektos, kuri tiek īstenoti Eiropas Kopienas digitālā satura pieejamības veicināšanas programmu ietvaros:

MINERVA EC

Michael Culture

ATHENA

Linked Heritage

ATHENA Plus

Šo projektu mērķis ir bijis iesaistīt, atbalstīt un veicināt muzeju un citu, kultūras mantojumu pārstāvošu sektoru organizāciju dalību vienotā tīklā, lai realizētu šo satura piegādātāju pienesuma digitalizāciju un integrāciju Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana.

Nākamais solis ir digitālā mantojuma plaša atkalizmantošanas veicināšana, piedāvājot dažādus tehniskus rīkus virtuālo izstāžu un tūrismam un mācībām domātu mobilo lietotņu izveidei, lai tās integrētu Europeana, nacionālo agregatoru un individuālo satura piegādātāju krājumos.

  • Pārrobežu E-arhīvs (Cross Border E-archive).

No 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Centrs īstenoja projektu „Pārrobežu e-arhīvs”  sadarbībā ar biedrību „Ideju Forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu, Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centru un Sanktpēterburgas Arhīvu komiteju kā asociēto partneri.

Projekta ietvaros izveidots jauns interneta portāls ar tādu pašu nosaukumu. Portāls visiem interesentiem publiski atrodams tīmekļa vietnē http://www.earchive-estlatrus.eu četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu, un tajā var atrast digitalizētus arhīvu dokumentus, kas attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas Republikas teritoriju, par Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijas Republikā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Pleskavas un Ļeņingradas reģioniem Krievijas Federācijā.