Noslēgusies datubāzu e-resursu izmantošanas apmācību pavasara sesija

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) realizētā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros laika posmā no marta līdz jūnijam aizvadīta spraiga apmācību semināru sesija.

Piedaloties pašvaldību publisko bibliotēku, speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvjiem, skolotājiem un datubāzu lietotājiem, notikuši 30 datubāzu apmācību semināri, vebināri un resursu prezentācijas.
Turpināt Noslēgusies datubāzu e-resursu izmantošanas apmācību pavasara sesija lasīšanu

10.maijā notiks informatīvais seminārs “Efektīva resursu izmantošana SAGE datu bāzē”

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SAGE Publications Ltd piektdien, 10.05.2013. plkst. 10.00 – 12.00, Kultūras informācijas sistēmu centra telpās (Tērbatas iela  53 – 2, Rīga, LV-1011, 5. stāvā) rīko informatīvu semināru „Efektīva resursu izmantošana SAGE datu bāzē”. Turpināt 10.maijā notiks informatīvais seminārs “Efektīva resursu izmantošana SAGE datu bāzē” lasīšanu