Kultūras informācijas sistēmu centrs saņem ALL DIGITAL sertifikātu

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) ir saņēmis ALL DIGITAL sertifikātu, kas apstiprina biedra statusu kopš 2014. gada. Saņemtais sertifikāts arī simbolizē un apliecina Kultūras informācijas sistēmu centra kā ļoti nozīmīga un vērtīga ALL DIGITAL partnera novērtējumu un pateicību par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību.

Attēlā: KISC mācību vadītāja Inga Niedra ar ALL Digital sertifikātu

Turpināt Kultūras informācijas sistēmu centrs saņem ALL DIGITAL sertifikātu lasīšanu

Balvas saņem E-prasmju nedēļas 2017 aktīvākās bibliotekāres

Šī gada aprīlī pēc E-prasmju nedēļas 2017 rezultātu apkopošanas veicināšanas balvas no E-prasmju nedēļas Latvijā rīkotājiem – Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) – saņēma tās bibliotekāres, kuras bija aktīvi iesaistījušas E-prasmju nedēļas pasākumu organizēšanā savā bibliotēkā.

Turpināt Balvas saņem E-prasmju nedēļas 2017 aktīvākās bibliotekāres lasīšanu

Centra pārstāves piedalās E-prasmju nedēļas pasākumos Liepājā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva un projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga E-prasmju nedēļas 2017 ietvaros 28. martā apmeklēja Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku, kur uzstājās ar prezentācijām par KISC īstenotajiem projektiem un e-pakalpojumiem „Datubāzu e-resursi – atbalsts mūžizglītībai, izglītības un pētniecības darbam” un „Brīvpieejas dokumentārais mantojums un izziņas resursi tīmeklī.”

Centra direktors piedalās E-prasmju nedēļas 2017 atklāšanā

Šodien, 27. martā, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone piedalījās ikgadējās E-prasmju nedēļas atklāšanas pasākumā “E-prasmju partnerība Latvijā”, kurā augstā politiskā līmenī tika izvērtēta līdzšinējā valsts sektora, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares un nevalstisko organizāciju sadarbība e-prasmju veicināšanā Latvijā, lai nodrošinātu stabilu ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju personīgo attīstību un aktīvu pilsonisko sabiedrību, kā arī nosprausti turpmākie darbības virzieni saskaņā ar tādiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas  attīstības plānošanas dokumentiem kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014-2020, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation un LIKTA harta.

Turpināt Centra direktors piedalās E-prasmju nedēļas 2017 atklāšanā lasīšanu

Centrs aicina skatīties tiešraižu seminārus “Tavas e-iespējas” E-prasmju nedēļas laikā

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā E-prasmju nedēļas 2017 nacionālais partneris sadarbībai ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām aicina bibliotēkas izmantot iespēju sarīkot tiešraides skatīšanās semināru bibliotēku lietotājiem un bibliotekāriem šī gada 31. martā plkst. 10.00 – 12.00, kad E-prasmju nedēļas ietvaros tiek piedāvāts tiešraides seminārs “Tavas e-iespējas”.

Turpināt Centrs aicina skatīties tiešraižu seminārus “Tavas e-iespējas” E-prasmju nedēļas laikā lasīšanu