Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sēde un uzraudzības padomes sēde Igaunijas Nacionālajā arhīvā

18. un 19. septembrī Igaunijas Nacionālajā arhīvā, Tartu, notika projekta “Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sanāksme un uzraudzības padomes sēde. Tikšanās laikā tika analizēts līdzšinējais veikums, pārrunāta partneru sadarbība un katras puses atbildība nākamajiem darbiem, kā arī panākta vienošanās par turpmāko uzdevumu izpildes grafiku. Darba sanāksmes ietvaros projekta vadības grupas dalībnieki apskatīja arhīva krātuves un guva ieskatu dokumentu apstrādes un digitalizācijas procesā Igaunijas Nacionālajā arhīvā.

Turpināt Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sēde un uzraudzības padomes sēde Igaunijas Nacionālajā arhīvā lasīšanu

Iznācis projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidums Nr.4

Jaunākajā ziņu izlaidumā atskatāmies uz paveikto arhīvu materiālu izpētes un digitalizācijas jomā. Plašāks apraksts un fotogalerija par Igaunijas – Latvijas – Krievijas (EstLatRus) pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013. gadam ietvaros gada pasākumā “Izbaudi Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un Krievijā!”

Turpināt Iznācis projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidums Nr.4 lasīšanu

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde

Pagājušajā nedēļā, 14.martā Kultūras informācijas sistēmu centrā notika projekta “Pārrobežu E-arhīvs” pirmā uzraudzības padomes sēde. Uzraudzības padome saskaņā ar projekta nolikumu ir augstākā vadības organizācija, kas pārrauga projekta īstenošanu, un šajā tikšanās reizē tika ievēlēta padomes vadība, apstiprināts nolikums un  pārrunāta pašreizējā situācija projekta īstenošanas gaitā, kā arī iezīmēti turpmākie uzdevumi.

Turpināt Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde lasīšanu

Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde

Ceturtdien, 14.martā Kultūras informācijas sistēmu centrā notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde. Uzraudzības padome saskaņā ar projekta nolikumu ir augstākā vadības organizācija, kas pārrauga projekta īstenošanu, un šajā tikšanās reizē tiks ievēlēta padomes vadība, apstiprināts nolikums un  pārrunāta pašreizējā situācija projekta īstenošanas gaitā.

Turpināt Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde lasīšanu

Projekta “Pārrobežu E-arhīvs” jaunais ziņu izlaidums

Aizvadītais 2012. gads bijis nozīmīgs Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas kopīgā projekta “Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanas gaitā. Starp  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kultūras informācijas sistēmu centru parakstīts Granta līgums par Projekta realizāciju, Rīgā sarīkots Projekta starta seminārs, kā arī uzsāktas sarunas par konkrētu arhīva materiālu piedāvājumu digitalizācijai Projekta ietvaros. Par to visu lasāms projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidumā Nr.1 un Nr.2.

Turpināt Projekta “Pārrobežu E-arhīvs” jaunais ziņu izlaidums lasīšanu