Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” atklāšanas seminārs

Otrdien, 9. oktobrī valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” rīko projekta „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) atklāšanas semināru, kurā piedalīsies projektā iesaistītie partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas – biedrība „Ideju forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītiskais centrs. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, un tā mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā tiks ievietoti speciāli atlasīti arhīvu materiāli un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai.

Turpināt Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” atklāšanas seminārs lasīšanu

Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros

Trešdien, 12. septembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (programmas mājaslapa http://www.estlatrus.eu ) projekta „Pārrobežu e-arhīvs” pārstāve Kristīne Pabērza no valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzstājās ar projekta prezentāciju Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Latvijas Universitātes starptautisko attiecību maģistratūras studentiem. Prezentācijas uzdevums bija sniegt ieskatu projekta būtībā un informēt par sagaidāmajiem rezultātiem, uzskatāmi parādot, kādus uzlabojumus, īstenojot projektu, gūs iedzīvotāji.

Turpināt Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros lasīšanu

Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu

Šonedēļ stājies spēkā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas darbojas kā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotā vadošā iestāde, un valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgtais granta līgums par programmas projekta  „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) īstenošanu sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada aprīlim ar 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējumu.

Turpināt Noslēgts granta līgums par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu lasīšanu