Centrs darba vizītē uzņem starptautiska bibliotēku projekta pārstāvjus

Kultūras informācijas sistēmu centrs no 22. līdz 28. augustam Latvijā darba vizītē uzņem Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+  projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” partnerus no Polijas, Norvēģijas, Lietuvas, Holandes un Beļģijas, lai iepazīstinātu ar publisko bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību mūsu valstī.

Turpināt Centrs darba vizītē uzņem starptautiska bibliotēku projekta pārstāvjus lasīšanu

Centra pārstāves starptautiska projekta ietvaros apmeklē Polijas publiskās bibliotēkas

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves – direktora vietniece Sandra Ozoliņa, vecākā referente Kristīne Pabērza un projekta koordinatore Baiba Holma no šī gada 12. līdz 18.jūnijam piedalās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+  projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” ietvaros plānotajā Polijas publisko bibliotēku vizītē, lai dziļāk iepazītos ar bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projekta dalībvalstīs.

Turpināt Centra pārstāves starptautiska projekta ietvaros apmeklē Polijas publiskās bibliotēkas lasīšanu

Tiekas starptautiska projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” pārstāvji

19. līdz 20.maijā Kultūras informācijas sistēmu centrā notiek Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātes KA2 organizāciju sadarbības veicināšana un labās prakses piemēru pārņemšana Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” 2.transnacionālā Projekta sanāksme ar mērķi prezentēt Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus un veikt Projekta partneru prioritāro jomu (sociālās inovācijas, multikulturālisms, radošums) atlasi, kā arī detalizēti izstrādāt turpmākā Projekta realizācijas plānu un saplānot mācību aktivitātes.

Turpināt Tiekas starptautiska projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” pārstāvji lasīšanu