Piegādātas multimediju iekārtas un portatīvie datori Latvijas mākslas un mūzikas skolām

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvaros vienpadsmit Latvijas mākslas un mūzikas skolas saņēmušas multimediju iekārtas un pedagogu vajadzībām paredzētus portatīvos datorus. Pārējā projektā paredzētā datortehnika kultūrizglītības iestādēm tiks piegādāta līdz šī gada beigām.

Turpināt Piegādātas multimediju iekārtas un portatīvie datori Latvijas mākslas un mūzikas skolām lasīšanu

Noslēdzies iepirkuma konkurss par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi kultūrizglītības iestādēm

Noslēdzies  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotais iepirkuma konkurss par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi izglītības iestādēm  Eiropas Savienības (ES) fondu finansētās aktivitātes  “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros, kā rezultātā tika noslēgta vienošanās ar SIA „Lattelecom” par stacionāro datoru, portatīvo datoru un  multimediju tehnikas komplektu piegādi arī  11 Kultūras ministrijas padotībā esošajām mākslas un mūzikas vidusskolām. Turpināt Noslēdzies iepirkuma konkurss par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi kultūrizglītības iestādēm lasīšanu

Piegādās datortehniku Latvijas mākslas un mūzikas skolām

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” īstenošanu, kas ietver kultūrizglītības sistēmas pilnveidošanu un attīstību, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanu kultūrizglītības skolās. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu, un tas paredz 11 Kultūras ministrijas padotībā esošo mākslas un mūzikas vidusskolu nodrošināšanu ar jaunu datortehniku un skolās ierīkoto lokālo datortīklu sistēmas pilnveidošanu.

Turpināt Piegādās datortehniku Latvijas mākslas un mūzikas skolām lasīšanu