VVAIS projekta ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki paplašina zināšanas informācijas drošības vadības jomā

2013. gada 4.-6. februārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) darbinieki apguva SIA Analytica sagatavoto mācību programmu par informācijas drošības vadības jautājumiem.

Turpināt VVAIS projekta ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki paplašina zināšanas informācijas drošības vadības jomā lasīšanu