Centrs uzsācis jauna datu veidošanas standarta abonēšanu valsts nozīmes bibliotēkām

Kultūras informācijas sistēmu centrs ar šo gadu uzsāk jaunā datu veidošanas standarta RDA (Resource Description and Access – Resursu apraksts un piekļuve) abonēšanu visām Latvijas bibliotēkām, kuras strādā un veido Kopkatalogu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā Aleph. RDA standartā izvirzīti noteikti mērķi un principi, kā jāveic bibliotēkās esošo grāmatu un citu iespieddarbu apraksti, lai pēc iespējas precīzi un izsmeļoši atbilstu lietotāja izvirzītajiem meklēšanas kritērijiem.

Turpināt Centrs uzsācis jauna datu veidošanas standarta abonēšanu valsts nozīmes bibliotēkām lasīšanu

Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga un interneta meklētāja Primo izmantošanu 2017. gadā

Noslēdzoties 2017. gadam, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apkopojis datus par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga (sistēmā ALEPH 500) un interneta meklētāja Primo izmantošanu pērnajā gadā. Saskaņā ar doto statistiku, 2017. gadā informācija Kopkatalogā meklēta  522 858 reizes. To apmeklējuši 127 648 lietotāji, kopumā veicot 2 816 885 lapu skatījumus. Kopš pagājušā gada jūnija piecās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās ieviests arī interneta meklētājs Primo, kuru jau apmeklējuši 49 292 lietotāji, veicot 87 613 meklēšanas pieprasījumus.

Turpināt Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga un interneta meklētāja Primo izmantošanu 2017. gadā lasīšanu

Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga izmantošanu 2016. gadā

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopotajiem datiem par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga sistēmā ALEPH 500 izmantošanu, 2016. gadā informācija Kopkatalogā meklēta  529 760 reizes. To apmeklējuši 134 567 lietotāji, kopumā veicot 2 886 044 lapu skatījumus.

Turpināt Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga izmantošanu 2016. gadā lasīšanu

Kopkataloga jaunumi 2016. gada janvārī: Ģeogrāfija, Biogrāfijas, Vēsture

Šī gada janvāra mēnesī valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture papildināta ar 13 jauniem ierakstiem par 2016. gada izdevumiem.

Tūrisma ceļveži „Ceļojums par Tērvetes novadu”, „Талсинский край : туристический путеводитель”, „Talsi Region : guide book” Kopkatalogā brīvi lejupielādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

 

Turpināt Kopkataloga jaunumi 2016. gada janvārī: Ģeogrāfija, Biogrāfijas, Vēsture lasīšanu