Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina darbā lietvedības sekretāri/-u uz noteiktu laiku

Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, aicina darbā lietvedības sekretāri/-u uz noteiktu laiku.

Darba pienākumi:

  • atbildēt uz ienākošajiem zvaniem
  • organizēt un nodrošināt lietvedības darbu atbilstoši LR tiesību aktiem
  • nodrošināt nepieciešamās informācijas apmaiņu starp iestādes vadību un darbiniekiem
  • izskatīt ienākošo korespondenci un e-pastus
  • reģistrēt ienākošo un izejošo korespondenci
  • organizēt lietišķu tikšanos norisi, pieņemt apmeklētājus, viesus
  • pasta sūtījumu noformēšana un nogādāšana pastā
  • biroja tehnikas uzraudzīšana
  • dažādu atskaišu un dokumentu sagatavošana

Turpināt Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina darbā lietvedības sekretāri/-u uz noteiktu laiku lasīšanu