Centra pārstāvji darba vizītē apmeklē Latvijas Kultūras akadēmiju

Piektdien, 19. maijā Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāvji darba vizītē apmeklēja Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA), lai iepazīstinātu augstskolas mācībspēkus un studējošos ar KISC īstenotajiem projektiem, kuri sniedz jaunas iespējas kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī nodrošina mantojuma un kultūras informācijas pieejamību plašam iedzīvotāju lokam.

Turpināt Centra pārstāvji darba vizītē apmeklē Latvijas Kultūras akadēmiju lasīšanu

Centra pārstāves piedalās E-prasmju nedēļas pasākumos Liepājā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva un projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga E-prasmju nedēļas 2017 ietvaros 28. martā apmeklēja Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku, kur uzstājās ar prezentācijām par KISC īstenotajiem projektiem un e-pakalpojumiem „Datubāzu e-resursi – atbalsts mūžizglītībai, izglītības un pētniecības darbam” un „Brīvpieejas dokumentārais mantojums un izziņas resursi tīmeklī.”

Aicina bibliotēkas piedalīties ProQuest elektronisko resursu bezmaksas izmēģinājumā

Kultūras informācijas sistēmu centrs programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros bibliotēkām piedāvā vairāku sekojošu ProQuest elektronisko resursu bezmaksas izmēģinājumu:

Turpināt Aicina bibliotēkas piedalīties ProQuest elektronisko resursu bezmaksas izmēģinājumā lasīšanu

Foto: Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji darba vizītē Valmierā

18. janvārī Valmieras Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Valmieras bibliotēku rīkoja  Profesionālās pilnveides dienu, lai  pilnveidotu kultūras iestāžu darbinieku profesionālo kompetenci. Pasākuma laikā zināšanas un iedvesmu sniegs Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāvji, kā arī organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris Uldis Pāvuls.

Turpināt Foto: Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji darba vizītē Valmierā lasīšanu

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji darba vizītē apmeklēs Valmieras bibliotēku

Trešdien, 18. janvārī, Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāvji darba vizītē apmeklēs Valmieras bibliotēku un Valmieras Europe Direct informācijas centru, lai iepazīstinātu Valmieras pilsētas un novada kultūras un atmiņas institūciju darbiniekus ar daudzpusīgu un detalizētu prezentāciju par izziņas, izglītojošajiem un kultūras resursiem, kuri KISC īstenoto projektu rezultātā ir brīvi pieejami tīmeklī ikvienam interesentam no jebkura datora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji darba vizītē apmeklēs Valmieras bibliotēku lasīšanu