Elektronisko publikāciju datubāzu izmantošanas statistika 2015. gadā

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra apkopoto statistiku, 2015. gadā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tika nodrošināta pieeja daudzveidīgu un plaša tematiskā aptvēruma nacionālo un starptautisko pilnu tekstu datubāzu – kopskaitā 22 – resursiem, noslēdzot pavisam 145 apakšlicences līgumus ar bibliotēkām, pašvaldībām, mācību iestādēm un citām institūcijām par datubāzu resursu pieeju un izmantošanu.

Turpināt Elektronisko publikāciju datubāzu izmantošanas statistika 2015. gadā lasīšanu

Aicina iedzīvotājus piedalīties semināros “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts”

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) šī gada februārī un martā reģionu galvenajās bibliotēkās rīko semināru “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts”.

Turpināt Aicina iedzīvotājus piedalīties semināros “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts” lasīšanu

Centra pārstāve apstiprināta Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāve, projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva apstiprināta Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvā.

Turpināt Centra pārstāve apstiprināta Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvā lasīšanu

Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai lasīšanu

EBLIDA-NAPLE 23.konference “Veidojot lasītāju Eiropu”

Šodien, 8.maijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma (NAPLE) 23.konference “Veidojot lasītāju Eiropu” (Building a Europe of Readers).

Konference ir veltīta bibliotēkas lomai sabiedrībā, tai skaitā atbalstot mūžizglītības procesus un virzot sabiedrības lasīšanas, rakstīšanas un informācijas prasmju attīstību kā fiziskā, tā digitālā vidē.

 

Informācija par konferenci pieejama eblida2015.lnb.lv