Kultūras informācijas sistēmu centrs apbalvo monētu „Rainis un Aspazija” publisko bibliotēku nominācijā

Ceturtdien, 28. aprīlī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā ar svinīgu ceremoniju noslēdzās Latvijas Bankas rīkotā sabiedrības aptauja „Latvijas gada monēta 2015”, kurā piedalījās 12 645 balsotāju, daudzi no pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Tādēļ šajā aptaujā jau tradicionāli arī publisko bibliotēku lietotājiem tiek dota iespēja noteikt savu favorīti, un šajā gadā tā bija Artas Ozolas-Jaunarājas un Ligitas Franckevičas veidotā monēta „Rainis un Aspazija”, kurai Atzinības rakstu pasniedza Gada monētas aptaujas ikgadējais sadarbības partneris ar bibliotēkām – Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 Foto: Latvijas Banka
Monētas “Rainis un Aspazija” grafiskā dizaina autore Arta Ozola-Jaunarāja saņem Atzinības rakstu no Kultūras informācijas sistēmu  centra direktora vietnieces Sandras Ozoliņas
Turpināt Kultūras informācijas sistēmu centrs apbalvo monētu „Rainis un Aspazija” publisko bibliotēku nominācijā lasīšanu

Foto: akcijas “Gada monēta 2015” aktīvāko bibliotekāru sveikšana Latvijas Bankā

28. aprīlī Latvijas Bankā tika sveiktas pārstāves no piecpadsmit Latvijas bibliotēkām, kuru lietotāji bija visaktīvākie zinību krātuves letonika.lv erudīcijas spēlē un uzrādīja vislabākās zināšanas par Latvijas monētu mākslu.Pasākumā piedalījās pārstāvji no sekojošām bibliotēkām: Zaņas pagasta bibliotēkas, Ciblas novada Līdumnieku bibliotēkas, Apes bibliotēkas, Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas, Feimaņu pagasta bibliotēkas, Vestienas bibliotēkas, Klintaines pagasta bibliotēkas, Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas, Ogres novada Ogresgala bibliotēkas, Ērgļu novada Jumurdas bibliotēkas, Zirņu pagasta bibliotēkas, Preiļu novada Līču bibliotēkas, Vectilžas pagasta bibliotēkas, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas.

Turpināt Foto: akcijas “Gada monēta 2015” aktīvāko bibliotekāru sveikšana Latvijas Bankā lasīšanu

Zināmi erudīcijas spēles „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” uzvarētāji

Šonedēļ tiek sumināti uzvarētāji virtuālajā erudīcijas spēlē par monētu mākslu „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”, ko publisko bibliotēku apmeklētājiem piedāvāja sabiedrība Tilde un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Spēle noritēja Latvijas Bankas rīkotās aptaujas par skaistāko 2015. gada kolekcijas monētu ietvaros.

Uz aptaujas noslēguma svinīgo pasākumu, kas notiek šodien Latvijas Bankā, aicinātas pārstāves no piecpadsmit Latvijas bibliotēkām, kuru lietotāji bija visaktīvākie zinību krātuves letonika.lv erudīcijas spēlē un uzrādīja vislabākās zināšanas par Latvijas monētu mākslu. Balvas par aktivitāti, rosinot bibliotēkas apmeklētājus piedalīties spēlē, no Latvijas Bankas, sabiedrības Tilde KISC saņems piecas sekmīgākās bibliotēkas:

1)   kategorijā „Pagastu bibliotēkas” – Zaņas pagasta bibliotēka (vadītāja Vita Krauze) un Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka (vadītāja Irēna Pavlova);

2)   kategorijā „Mazpilsētu un novadu bibliotēkas” – Apes bibliotēka (vadītāja Mudīte Kaktiņa) un Riebiņu novada Centrālā bibliotēka (vadītāja Olga Ribinicka);

3)   kategorijā „Reģionu galvenās bibliotēkas” – Aizkraukles pilsētas bibliotēka (vadītāja Valentīna Laizāne).

Turpināt Zināmi erudīcijas spēles „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” uzvarētāji lasīšanu

Foto: Kultūras informācijas sistēmu centrs piedalās Latvijas Bibliotēku festivāla Ideju tirgū

20. aprīlī Kultūras informācijas sistēmu centrs ar savu stendu piedalījās Latvijas Bibliotēku festivāla Ideju tirgū, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Turpināt Foto: Kultūras informācijas sistēmu centrs piedalās Latvijas Bibliotēku festivāla Ideju tirgū lasīšanu

Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai lasīšanu