Centra Mācību klasē notiek seminārs „Latvijas datubāzu un informācijas sistēmu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei”

20. maijā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē notiek seminārs bibliotekāriem par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un ziņu aģentūras LETA arhīvu – Latvijas bibliotēkām, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS), Digitalizēto video un audio ierakstu portālu Diva.lv un mašīntulkošanas rīku Hugo.lv

Turpināt Centra Mācību klasē notiek seminārs „Latvijas datubāzu un informācijas sistēmu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei” lasīšanu