VVAIS projekta ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki paplašina zināšanas informācijas drošības vadības jomā

2013. gada 4.-6. februārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) darbinieki apguva SIA Analytica sagatavoto mācību programmu par informācijas drošības vadības jautājumiem.

Turpināt VVAIS projekta ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki paplašina zināšanas informācijas drošības vadības jomā lasīšanu

Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki vienojas par VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu

Seminārā, kas notika 2011.gada 7.jūlijā un tika organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros, vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) pārstāvji iepazinās ar a/s “RIX Technologies” sagatavoto pārskatu par Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveidi.
Turpināt Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki vienojas par VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma izveides plānu lasīšanu

Sagatavoti priekšnoteikumi plaša mēroga dokumentu digitalizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros izstrādātas „Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” un iepirkta specializēta digitalizācijas tehnika.

„Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” (turpmāk – Vadlīnijas) izstrādātas ar mērķi sniegt situācijas raksturojumu dokumentu digitalizācijas jomā valsts arhīvos un sagatavot vispārīgus ieteikumus digitalizācijas procesa plānošanā, organizēšanā un izpildē Nacionālā dokumentārā mantojuma pieejamībai un saglabāšanai. Vadlīnijas izstrādāja ekspertu darba grupa, kuras sastāvā strādāja gan arhīvu nozares, gan IT speciālisti.

Turpināt Sagatavoti priekšnoteikumi plaša mēroga dokumentu digitalizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā lasīšanu