Muzeji
Nacionaalaa_muzeju_kraajuma_kopkatalogs

Sagaidot Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 30. gadadienu, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sagatavojis apsveikumu Latvijas iedzīvotājiem, publicējot apjomīgu Latvijas mākslinieku radītu mākslas darbu digitālo fotokopiju kopumu no Latvijas muzeju krājumiem Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) publiskajā portālā, kas ikvienam brīvi pieejams tīmekļvietnē www.nmkk.lv. Laikā, kad muzeji ir slēgti un kultūras vērtības iepazīstamas lielākoties virtuāli, portālā kopskaitā publicēti 122 mākslinieku vairāk nekā 7,5 tūkstoši digitalizētu darbu, kurus radījuši tādi autori kā Džemma Skulme, Maija Tabaka, Kurts Fridrihsons, Boriss Bērziņš, Biruta Baumane, Jānis Deinats, Jete Užāne, Daina Dagnija, Auseklis Baušķenieks, tai skaitā vecmeistari – Jēkabs Bīne, Kārlis Miesnieks, Žanis Sūniņš un vēl daudzi citi.

Par digitalizēto priekšmetu publisku piekļuvi Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā KISC uz 3 gadiem noslēdzis līgumu ar autortiesību aģentūru AKKA/LAA, un šie darbi interesentiem būs pieejami www.nmkk.lv līdz 2022. gada beigām. Kopumā šobrīd NMKK apmeklētājiem tiek piedāvāta informācija par gandrīz pusotru miljonu

(1 401 816) Latvijas muzeju priekšmetu, no kuriem aptuveni pusei (43%) ir pievienoti arī attēli. Tā kā salīdzinoši lielu daļu digitalizēto objektu nav iespējams apskatīt autortiesību ierobežojumu dēļ, KISC šobrīd  noslēdzis līgumu ar AKKA/LAA par minēto attēlu publicēšanu NMKK publiskajā portālā. Arī turpmāk tiks meklēti risinājumi, lai dažādu projektu ietvaros nodrošinātu brīvpieejas piekļuvi ar autortiesībām aizsargātajiem attēliem, tādējādi dodot iespēju plašam sabiedrības lokam iepazīties ar Latvijas muzejos uzkrātajām kultūras mantojuma vērtībām.

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra apkopotajiem datiem par paveikto NMKK pilnveidē 2019. gadā, kopkatalogā kopumā ievadīta informācija par 144 574 digitalizētiem muzeju priekšmetiem, kas ir lielākais skaitlis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (2018. g. – informācija par 102 090 priekšmetiem, 2017.g. – 122 787, 2016.g. – 78 512, 2015.g. – 75 723). Šī gada aprīlī veikti vairāki uzlabojumi NMKK informācijas sistēmā, lai padarītu ērtāku darbu sistēmas iekšējā darba vidē, ar ko strādā muzeju speciālisti, savukārt nākamajā gadā tiek plānots atjaunot NMKK publisko portālu, tādējādi  palielinot kopkataloga nozīmi un izmantojamību muzeju darbā, pētniecībā, kā arī vispārējā izziņā.

Publicēto mākslas darbu attēlu kopuma autoru saraksts

Informācija kontaktiem:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv