Bibliotēkas
Letonika.lv kalendārs - novembris un decembris

Kultūras informācijas sistēmu centrs un digitālais zinību resurss letonika.lv aicina pašvaldību publiskās bibliotēkas iesaistīties letonika.lv digitālā kalendāra veidošanā, piedāvājot bibliotekārēm iesūtīt iekļaušanai kalendārā informāciju par ievērības cienīgu notikumu, kas saistīts ar vietējo bibliotēku, pagastu, novadu vai pilsētu.  Tā var būt arī nozīmīga jubileja īpašiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā (vai dzīvojuši un strādājuši) bibliotēkai tuvākajā apkārtnē, varbūt pat kādam  aktīvam un aizrautīgam profesionālim no pašu bibliotekāru loka.

Tā kā daudzas radošas un izzinošas aktivitātes šobrīd nākas un visdrīzāk arī tuvākajos mēnešos nāksies pārcelt uz virtuālo vidi un tiešsaisti, digitālā zinību resursa letonika.lv komanda ir nolēmusi nākamajam gadam pilnveidot savu ikgadējo ievērojamu jubileju, notikumu un atzīmējamo dienu kalendāru digitālā formātā. (Atgādnei  - šī gada plakātkalendārs drukātā formā tika izplatīts Latvijas bibliotēkās, bet kalendārs digitālā formātā ir pieejams te: https://www.letonika.lv/kalendars).

Tā kā digitālais formāts ir elastīgāks un “ietilpīgāks”,  bibliotekāriem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties letonika.lv kalendāra veidošanā, iesūtot ziņas par notikumiem un atzīmējamām dienām, ar ko varētu papildināt letonika.lv 2021. gada kalendāru.

Tā kā jau tradicionāli letonika.lv bibliotēkām piedāvā izzinošus un izglītojošus konkursus, arī šī aktivitāte jums tiek piedāvāta kā konkurss, kura rezultātā nozīmīgākā un saistošāk atklātā informācija tiks ievietota letonika.lv 2021. gada kalendārā, un visinteresantāko vēstījumu autori saņems piemiņas balvas. Lai piedalītos konkursā un veidotu saturu letonika.lv kalendāram, aicinām līdz 20. decembrim sūtīt 1-3 savus stāstus teksta, fotogrāfiju un/vai video formātos uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv ar norādi “Letonika.lv digitālajam kalendāram”.

  • Teksta formātā būtu vēlams īsais apraksts par cilvēku vai notikumu līdz 500 zīmēm (kopā ar atstarpēm) un, ja ir, – izvērsts apraksts līdz 2500 zīmēm (kopā ar atstarpēm);
  • Fotogrāfijas (1-3) – png, gif vai jpg formātā, ne lielākas kā 1 MB katra;
  • Video – līdz 3 minūtēm, saite uz video tiešsaistē (YouTube, bibliotēkas vietnē vai citur).

Lūgums ievērot autortiesības – iesniegt tikai tādus materiālus, kurus ir tiesības nodot tālāk, un minēt teksta, foto, video autorus.

Iesūtītos materiālus izvietosim letonika.lv FB profilā, kur aicināsim apmeklētājus ar tiem dalīties un novērtēt ar “patīk”. Balvas saņems autori tiem notikumiem, kuri saņems visvairāk “patīk” vērtējumus.

Sabiedrība Tilde veidotais zinību un mācību resurss letonika.lv ir uzticams avots ar plašu literatūras, valodu, vēstures, dabas un kultūras saturu. Sadarbojoties ar autoriem, ir radītas digitālās enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, audiovizuālā krātuve, latviešu literatūras pilnteksta bibliotēka un mācību materiāli.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina digitālā zinību resursa letonika.lv bezmaksas pieeju visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, kā arī saistībā ar šo projektu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),

tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv