Īstenojot sekmīgu un profesionālu starptautisko sadarbību, Centrs nacionālā pārstāvja vai sadarbības partnera statusā iesaistījies dažādās starptautiskās organizācijās un programmās, koordinējot partnerorganizāciju Latvijā un ikviena Latvijas iedzīvotāja vienlīdzīgu un plašu piekļuvi informācijas resursiem un zināšanām, kā arī veicinot nozares profesionāļu veiksmīgu integrāciju starptautiskajā apritē.

Electronic Information for Libraries (EIFL), starptautiska, bibliotēku interešu pārstāvoša bezpeļņas organizācija, kura darbojas ar mērķi nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi zināšanām attīstības un pārejas ekonomikas valstīs, īstenojot atbalstu bibliotēkām un veicinot to attīstību. EIFL sadarbojas ar vairāk kā 60 valstīm Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā, un EIFL sadarbības partneri ir bibliotēkas un bibliotēku apvienības jeb konsorciji.

Centrs kā Latvijas nacionālais pārstāvis EIFL iesaistījies vairākās EIFL programmās:

  • EIFL Licencēšanas (Licensing) programmā,
  • EIFL Brīvpieejas (Open Access) programmā,
  • EIFL Autortiesību un bibliotēku (Copyright and Libraries) programmā.

EIFL Licencēšanas programmas ietvaros Centrs abonē pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās Latvijas bibliotēku vajadzībām. Centra kā Latvijas pārstāvja EIFL uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par EIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo programmas dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.

EIFL Brīvpieejas programmas ietvaros Centrs regulāri informē Latvijas bibliotēkas par programmas aktualitātēm, piedalās pasākumu rīkošanā un koordinē bibliotēku dalību EIFL rīkotajos Open Access vebināros.

EIFL Autortiesību un bibliotēku programmas ietvaros tiek veiktas sekojošas aktivitātes – autortiesību reformu veicināšana, bibliotekāru zināšanu stiprināšana, apmācību materiālu sagatavošana, globāla bibliotēku interešu pārstāvība.

International Group of Ex Libris Users (IGeLU), starptautiska globālās kompānijas Ex Libris Group  produktu lietotāju organizācija.

Ex Libris Group ir izstrādātājs integrētajai informācijas sistēmai ALEPH500, kura  Latvijas bibliotēku vajadzībām tika iegādāta 1998. gadā starptautiska konkursa par vienotās informācijas sistēmas iegādi rezultātā saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju izvērtējumu.

Centrs nodrošina ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās un ir Latvijas pārstāvis organizācijā IGeLU, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt visu Ex Libris produktu  lietotāju un kompānijas Ex Libris Group  sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Mašīntulkošanas pakalpojuma Hugo.lv integrācija Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana, tādējādi veicinot Latvijas kultūras informācijas sistēmu datu pieejamību globālā mērogā.

Lai nodrošinātu daudzvalodu komunikāciju publiskajā sektorā, Latvija ir izstrādājusi mašīntulkošanas pakalpojumu Hugo.lv, kuru administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs. Sistēma nodrošina tekstu, dokumentu un tīmekļa vietņu tūlītēju tulkojumu no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi) un no latviešu valodas uz krievu valodu. Pakalpojums ir brīvi pieejams tiešsaistē un ir integrēts e-pakalpojumu platformās, tai skaitā oficiālajā publisko pakalpojumu vietnē Latvija.lv. Europeana kā Eiropas kultūras mantojuma digitālā platforma apkopo un nodrošina tiešsaistes piekļuvi desmitiem miljonu digitalizētu vienumu no bibliotēkām, arhīviem, audiovizuālām kolekcijām un muzejiem visā Eiropā. Hugo.lv ir vietējai valodai pielāgota pakalpojuma labās prakses piemērs, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, padarot datus tieši izmantojamus daudzvalodu piekļuvei.