Īstenojot sekmīgu un profesionālu starptautisko sadarbību, Centrs nacionālā pārstāvja vai sadarbības partnera statusā iesaistījies dažādās starptautiskās organizācijās un programmās, koordinējot partnerorganizāciju Latvijā un ikviena Latvijas iedzīvotāja vienlīdzīgu un plašu piekļuvi informācijas resursiem un zināšanām, kā arī veicinot nozares profesionāļu veiksmīgu integrāciju starptautiskajā apritē.

International Group of Ex Libris Users (IGeLU), starptautiska globālās kompānijas Ex Libris Group  produktu lietotāju organizācija.

Ex Libris Group ir izstrādātājs integrētajai informācijas sistēmai ALEPH500, kura  Latvijas bibliotēku vajadzībām tika iegādāta 1998. gadā starptautiska konkursa par vienotās informācijas sistēmas iegādi rezultātā saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju izvērtējumu.

Centrs nodrošina ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās un ir Latvijas pārstāvis organizācijā IGeLU, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt visu Ex Libris produktu  lietotāju un kompānijas Ex Libris Group  sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Mašīntulkošanas pakalpojuma Hugo.lv integrācija Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana, tādējādi veicinot Latvijas kultūras informācijas sistēmu datu pieejamību globālā mērogā.

Lai nodrošinātu daudzvalodu komunikāciju publiskajā sektorā, Latvija ir izstrādājusi mašīntulkošanas pakalpojumu Hugo.lv, kuru administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs. Sistēma nodrošina tekstu, dokumentu un tīmekļa vietņu tūlītēju tulkojumu no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi) un no latviešu valodas uz krievu valodu. Pakalpojums ir brīvi pieejams tiešsaistē un ir integrēts e-pakalpojumu platformās, tai skaitā oficiālajā publisko pakalpojumu vietnē Latvija.lv. Europeana kā Eiropas kultūras mantojuma digitālā platforma apkopo un nodrošina tiešsaistes piekļuvi desmitiem miljonu digitalizētu vienumu no bibliotēkām, arhīviem, audiovizuālām kolekcijām un muzejiem visā Eiropā. Hugo.lv ir vietējai valodai pielāgota pakalpojuma labās prakses piemērs, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, padarot datus tieši izmantojamus daudzvalodu piekļuvei.